Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
22/07/2000
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Bạn bè (6 bạn)