Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
01/01/1990
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT DL Hồng Bàng - Đồng Nai

Bạn bè (8 bạn)