Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
15/05/1997
Môn học cố vấn
Chưa có
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Y Jut - Đắc LắK