Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Xuân Trường C - Nam Định

Bạn bè (2 bạn)