Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
06/10/1995
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
heigh: 1m70
weight: 53 kg
fovorite: football and fovorite fc is chelsea