Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
30/12/1995
Giới tính
Nam

Bạn bè (1 bạn)