Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
30/10/1999
Giới tính
Nữ

Bạn bè (4 bạn)