Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
08/04/1995
Giới tính
Nữ

Bạn bè (2 bạn)