Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp

Bạn bè (4 bạn)