Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

phuong trinh dao dong cua vat co dang x = asin(wt) + acos(wt) xac dinh bien do giao dong A

 

#Hỏi đáp Vật lý

Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM MB mắc nt. AM gồm R1 và C, MB gồm R2 và L. Đặt điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch AB có gt hiệu dụng không đổi, f không đổi. Khi đó P=120W và hs công suất =1. Nếu nối tắt 2 tụ thì UAM=UMB nhưng lệch pha nhau góc \pi\frac{a}{b}3. Tính P trong TH này.

ĐA 90W. Ai giúp mình với!

#Hỏi đáp Vật lý

Một trái bóng thám không có bán kính R1=6m, chứa khí ở áp suất 1atm và 27C khi ở mặt đất. Hỏi khi bay lên 1 độ cao nào đó có t= -73C và áp suất 0,02 atm thì bán kính trái bóng bằng bao nhiêu?

#Mọi người giúp em với ạ!

#Hỏi đáp Vật lý

một người cận thị khi đeo kính có độ tụ -2,5dp thì nhìn rõ các vật cách mặt từ 22cm đến vô cực. Kính cách mắt 2cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết kh mang kính

#Hỏi đáp Vật lý

trong một máy biến thế nếu cuộn sơ cấp được nối với nguồn điện không đổi thì có xuất hiện một hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp không? Vì sao? 

#Hỏi đáp Vật lý

HAY!!!

#Hỏi đáp Vật lý

BÀI HAY!!!

#Hỏi đáp Vật lý

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực