Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
E1=12V, r1=1. AB là thanh đồng chất tiết diện đều có độ dài AB =11,5cm và có điện trở tổng cộng Rab=23. Khi dịch chuyển con chạy C người ta tìm được một vị trí của C sao cho điện kế G chỉ số 0. Khi đó AC=1,5cm.tìm suất điện động E2?
#Hỏi đáp Vật lý
vì sao phải tiết kiệm điện ? lấy VD và phân tích ví dụ đó?
#Hỏi đáp Vật lý

trong 1 thí nghiêm giao thoa sóng trên mặt nước ,có 2nguoonf kết hợp A,B dđ ngược pha với tần số f=20 hz,cách nhau 8 cm.tốc độ truyền sóng trên mặt nước v=30cm/s.gọi C,D là 2 điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hinh vuông.số điểm mà đường hypebol cực đại và đường hypebol đứng yên đi qua hình chữ nhật abcd là ?

 

#Hỏi đáp Vật lý

Cho mạch điện AB không phân nhánh gồm L, C có điện dung thay đổi đc, một điện trở hoạt động 100\Omega . Giữa A, B có một dòng điện xoay chiều u=100Cos(120\pi-\pi/3) . Cho C thay đổi. Khi C = 125/3\pi \muF thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn có gt lớn nhất. Biểu thức điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm là???

#Hỏi đáp Vật lý

tinh quang duong trong dao dong dieu hoa

#Hỏi đáp Vật lý

Một nguồn điện có suất điện có suất điện động 60V ,điện trở trong  r .Các điện trở R1,R2,R3 với R1:R2:R3:r=6:4:2:1 được nối với nguồn như hình vẽ .Các bản kim lọai phẳng A,B,C đủ lớn ,trên B có một lỗ thủng nhỏ .Một electron không vận tốc đầu đi từ bản A xuyên qua lỗ thủng trên bản B rồi đi tới bản  C.Cho điện tích và khối lượng electron laf e=-1,6*10^-19 C; m(e) =9,1*10^-31kg. Tính tốc độ của e khi tới bản B vàC

#Hỏi đáp Vật lý

Xơ cứng động mạch làm giảm bán kính mạch máu đi 1/6 lần so với ban đầu. để lưu lượng máu không đổi, tim phải hoạt động để hiệu áp suất:

A.tăng 2 lần

B.Giảm 5 lần

C.Tăng 6 lần

D.Giảm 6 lần

p/s: Anh chị giúp em với ạ. E cám ơn nhiều <3333

#Hỏi đáp Vật lý

w = $\frac{1}{2}$K$A^{2}$ . A=(32-20)/2

 

#Gợi ý đáp án Vật lý

2 quả cầu kim loại giống nhau, q1, q2 có đt bằng nhau đặt cách nhau 50cm thì hút hau một lực F1=0,108N

a. tính q1,q2

b.tích q3,q4 trái dâu cho hai quả cầu, rồi cắt bỏ dây dẫn thì thấy hai quả cầu đẩy nhau với một lực F2=0,036N. Mỗi quả cầu dư hay thiếu bao nhiêu e

#Hỏi đáp Vật lý

Gíup em với ạ :<<

Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,1g bằng hai sợi dây có độ dài như nhau l=10cm (khối lượng không đáng kể). Truyền một điện tích Q cho hai quả cầu thì chúng đẩy nhau cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 15 độ, lấy g=10m/s^2. Tính điện tích Q

#Hỏi đáp Vật lý

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực