Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

một vật dao động điều hòa có phương trình x=8cos(7t+pi/6)cm. khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ 7cm đến li độ 2cm là :

A.1.24s  B.5/12s  C.6,65s  D0,12s

#Hỏi đáp Physics

con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 8 cm. cho g= \pix^{2}, biết trong một chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn gấp đôi thời gian lò xo bị nén. thời gian lò xo bị dãn trong một chu kì là:

A. 0,2s

B.0,3s

C.2/15s

D.4/15s

#Hỏi đáp Physics

: Hai điện tích q1 = 8.10-8 C và q2 = -8.10-8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau  một khoảng AB = 6 cm. Xác định lực điện tác dụng lên q3 = 8.10-8 C đặt tại C nếu  CA = CB = 5 cm. 

Giúp em với, em mới lên 11 nên không biết làm, em cũng chưa hiểu lắm về các dạng bài này

 

#Hỏi đáp Physics

Có ai biết làm bài này ko vậy?

#Hỏi đáp Physics

một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4s. Tại VTCB l=44cm lấy g= pi bình. Chiều dài tự nhiên bằng bao nhiêu

#Hỏi đáp Physics

nhờ các thầy cô và các bạn giải giúp e bài này ạ

#Hỏi đáp Physics

1 ưuikds

#Hỏi đáp Physics

hai thấu kính đặt đồng trục cách nhau O1O2=60cm. Vật thật AB đặt vuông góc với quang trục, di chuyển từ xa vô cùng đến O1 . Có 2 vị trí đặc biệt là M và N. MO1=60cm, NO1=40cm. Gọi A'B' là ảnh AB qua hệ. Tính f1,f2 nếu:

a. Khi AB qua M thì ảnh A'B' đổi tính chất , khi qua N thì đổi chiều

b. Khi qua M ảnh đổi chiều, qua N ảnh đổi tính chất

#Hỏi đáp Physics

hai thấu kính đặt đồng trục cách nhau O1O2=60cm. Vật thật AB đặt vuông góc với quang trục, di chuyển từ xa vô cùng đến O1 . Có 2 vị trí đặc biệt là M và N. MO1=60cm, NO1=40cm. Gọi A'B' là ảnh AB qua hệ. Tính f1,f2 nếu:

a. Khi AB qua M thì ảnh A'B' đổi tính chất , khi qua N thì đổi chiều

b. Khi qua M ảnh đổi chiều, qua N ảnh đổi tính chất

#Hỏi đáp Physics

vật thật AB vuông góc với quang trục chung của 2 thấu kính O1, O2, ảnh của A'B'=1,5cm. Cố định AB và O1, bỏ O2 ra ngoài thì ảnh thật dịch 10cm và cao 3cm. Cố định Ab và O2, bỏ O1 ra thì ảnh dịch tiếp 10cm nữa và chỉ cao 0,5cm. Tính f của 2 Thấu kính

 

#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực