Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

nhờ mọi người giải giùm ạ.em cảm ơn

#Hỏi đáp Vật lý

Câu 1: suy nghĩ về ý kiến: ''Mỗi công dân có lòng tự trọng thì dân tộc sẽ tự cường''
Câu 2: Cảm hứng nhân đạo trong bài " Độc Tiểu Thanh Kí'' của Nguyễn Du

#Hỏi đáp Vật lý
Lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 60cm treo thẳng đứng dao động với phương trình x = 4cos( 10t + pi/3 ) cm . Chọn chiều dương hướng lên và lấy g = 10m/m2. Chiều dàu lì xo ở thời điểm t = 9,75T là
#Hỏi đáp Vật lý
Lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 60cm treo thẳng đứng dao động với phương trình x = 4cos( 10t + pi/3 ) cm . Chọn chiều dương hướng lên và lấy g = 10m/m2. Chiều dàu lì xo ở thời điểm t = 9,75T là
#Hỏi đáp Vật lý

một con lắc lò xo treo thẳng đứng với pt x=4cos(5.pi-pi/2) cho g=10m/s^2 . tính thời gian ngắn nhất để vật từ vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực đại đến vị trí độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về

 

#Hỏi đáp Vật lý

đoạn mạch RLC mắc nối tiếp nhau có tính cảm kháng nhỏ hơn dung kháng, tần số không đổi. nếu cho L tăng thì công suất của đoạn mạch:

A luôn tăng

B tăng đến 1 giá trị cực đại rồi lại giảm

C luôn giảm

D không thay đổi

#Hỏi đáp Vật lý

i=2cos(100*pi*t+pi/3)
a)Tìm cường độ dòng điện trong mạch khi t = 0,5 (s)
b)Tìm những thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 1 A

#Hỏi đáp Vật lý

Điện năng được truyền từ đường dây điện một pha có điện áp hiệu dụng ổn định 220 V vào nhà một hộ dân bằng đường dây tải điện có chất lượng kém. Trong nhà của hộ dân này, dùng một máy biến áp lí tưởng để duy trì điện áp hiệu dụng ở đầu ra luôn là 220 V (gọi là máy ổn áp ). Máy ổn áp này chỉ hoạt động khi điện áp hiệu dụng ở đầu vào lớn hơn 110 V. Tính toán cho thấy, nếu công suất sử dụng điện trong nhà là 1,1 kW thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở đầu ra và điện áp hiệu dụng ở đầu vào (tỉ số tăng áp) của máy ổn áp là 1,1. Coi điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Nếu công suất sử dụng điện trong nhà là 2,2 kW thì tỉ số tăng áp của máy ổn áp bằng

A. 1,55               B. 2,2              C. 1,62                          D. 1,26

#Hỏi đáp Vật lý

Đặt điện áp u=Ucos\omegat+Pi/4 vào hai đầu chỉ có tụ điện thì i=Icos\omegat+\alpha Tìm alpha của i

#Hỏi đáp Vật lý

anh chị cho em hỏi một chiếc xe khối lượng m=200kg đang chạy với vận tốc 36km/h thì hãm phanh.Biết lực hãm là 500N.Quãng đường xe con đi thêm trước khi dừng hẳn?

#Hỏi đáp Vật lý

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực