Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

cho đoan văn

“- Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!” (Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn - Ngô gia văn phái, Ngữ văn 9)

em hãy cảm nhận rõ nét đẹp của nhân vật quang trung qua đoạn trích trên

#Hỏi đáp Literary

 cảm nhận hình tượng con sông đà trữ tình trong tác phẩm 'người lái đò..' từ đó liên hệ với Trang Giang của Huy Cận để nhận xét vẻ đẹp của các dòng sông trong văn chương của Nguyễn Tuấn và Huy cận qua 2 bài thơ 

giúp mình với !! pleasee

#Hỏi đáp Literary

Giúp mình với : đề đọc hiểu bài thơ tràng giang

#Hỏi đáp Literary

Văn nghị luận

Đề 1: Facebook nên khuyến khích hay bài trừ ?

Đề 2: Viết bài vănn với nhan đề: đôi chân và con đườn

#Hỏi đáp Literary

giúp mk vs :cảm nhận 8 câu thơ cuối bài trao duyên ngữ văn 10

#Hỏi đáp Literary

Tình đồng chí đồng đội thể hiện qua 3 tác phẩm đồng chí những ngôi sao xa xôi bài thơ về tiểu đội xe không kính

 

#Hỏi đáp Literary

viết một đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của em trong thế hệ Mĩ qua các tác phẩm đã học

- ai giúp emm với ạ

#Hỏi đáp Literary

mình đang cần gấp lăm ạ

#Hỏi đáp Literary

cho em hỏi ngoài so sánh uống rượu thì còn góc độ khác để so sánh giữa văn bản VCAP với Chí Phèo không ạ?

#Hỏi đáp Literary

Chỉ ra cái khác biệt và tương đồng trong cái tôi của xuân diệu trong vội vàng , huy cận trong tràng giang, hàn mặc tử trong đây thôn vĩ dạ

#Hỏi đáp Literary

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực