Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

cho A( 2,2,0)  ; B( 2;0;-2)

      (P) : x+ 2y-z-1 = 0

 tìm M thuộc (P)  sao cho : MA=MB và  góc AMB có số đo lớn nhất

giúp em với ạ.....

                                               

#Hỏi đáp Toán Học

mn ơi cho em hỏi câu này giải sao ạ

rarabol có chiều cao so với mặt đất là 2.25m.chiêu rọng tiếp giáp đất là3m

diện tích là bao nhiêu và các tính ạ? e cám ơn

 

#Hỏi đáp Toán Học

y= x(x +m - $\sqrt{x^{2}+x}$)

hàm số có tiệm cận ngang khi m có giá trị là: a)1  b)0    c) -0.5   d)0.5

giúp em cách giải với ạ...

#Hỏi đáp Toán Học

viết pt mặt phẳng qua M(1,2,3) và cắt Ox,Oy,Oz tại A,B,C không trùng O sao cho 1/OA^2+1/OB^2+1/OC^2 nhỏ nhất

#Hỏi đáp Toán Học

 câu 21 22 làm ntn vậy mn?

#Hỏi đáp Toán Học

Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x^{2}+y^{2}-2x-4y-5=0 và điểm A(0;-1) thuộc (C).

Tìm tọa độ các điểm B,C thuộc (C) sao cho tam giác ABC đều.

 

#Hỏi đáp Toán Học

Tìm tất cả các số chẵn có 3 chữ số mà khi chia mỗi số dó cho 9 ta được thương lá số có 3 chữ số

 

#Hỏi đáp Toán Học

cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có AB bằng a, góc giữa hai mp (A'BC) (ABC) bằng 60 độ. gọi G là trọng tâm tam giác A'BC. tính thể tích hình lăng trụ đã cho theo a

 

#Hỏi đáp Toán Học

1.Cho khối cầu (S) tâm I bán kính R không đổi. Một khối trụ có chiều cao h=R và bán kính đáy r, nội tiếp khối cầu. Tính thể tích của khối trụ theo R?

2.Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: số phức w=z(1+i)+(2-i) là một số thuần ảo khác 0

#Hỏi đáp Toán Học

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Các đỉnh A,B,C lần lượt thuộc các đường thẳng \Delta: x+y-5=0, d1:x+1=0, d2: y+2=0. Tìm tọa độ A,B,C biết BC = 5 căn 2

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực