Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

 Mọi người giúp em bài này với ạ

#Hỏi đáp Mathematics

Nhờ các bạn giúp đỡ

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hình tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho CD=2/5 BC. Nối AC,trên AD lấy điểm M và N sao cho AM=MN=ND. Nối MB,CM,BN,CN

a) Hãy chỉ rs những hình tam giác có Diện Tích =nhau

b)Biết Diện Tích tam giác BND=30cm2.Tính diện tích ABC?

#Hỏi đáp Mathematics

trong mặt phẳng tọa độ oxy cho hình vuông abcd có các điểm M,N thuộc cạnh AB, CD sao cho AM=DN đường thẳng qua M vuông góc với BN cắt AC tại E(-10;3) ,MN:x-2y+1=0 điểm C thuộc d:3x-y-7=0. xác định tọa độ các đỉnh

mọi người giúp em với !

em nghĩ mãi không ra!

dạ thôi e nghĩ ra rồi

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác ABC nhọn(AB<AC) nội tiếp đường tròn tâm O, các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại s. Đường thẳng EF cắt (O) tại I và K(F nằm giữa I và E). Chứng tỏAK là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác kHD

#Hỏi đáp Mathematics

chứng minh rằng nếu các cặp cạnh đối diện của tứ diện abcd vuông góc với nhau từng đôi 1 thì trong 4 mặt của tứ diện có ít nhất 1 mặt là tam giác nhọn (cả 3 góc của nó đều nhọn).

#Hỏi đáp Mathematics
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(5;0;0) và B(3;4;0). Với C là một điểm nằm trên trục Oz, gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Khi C di động trên trục Oz thì H luôn thuộc một đường tròn cố định. Bán kính của đường tròn đó bằng:
 
 
#Hỏi đáp Mathematics

tại sao 2(a+b)=2căn(ab)(a-b)

#Bình luận đề thi Mathematics
cho hình lập phương abcd.a’b’c’d’ có cạnh bằng a . tính khoảng cách giữ 2 đường thẳng bd’ và b’c
#Hỏi đáp Mathematics

cmr :10x^2+5y^2-2xy-38x-6y+41 >= 0 voi moi x,y

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực