Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Giải hệ pt , tìm a,b,x,y:

27x=56y=19,3

3a=2b=0,4

1,5x-1,5a=y-b=0,45

#Hỏi đáp Toán Học

cho log4 (x-2y)+log4 (x+2y). Tìm min P=|x| - |y| mong được sự giúp đỡ ah!

#Hỏi đáp Toán Học

Cho hàm số y= sin x -x hàm số này:

A. Đồng biến trênR

B. Dồng biến trên khoản (0; vô cùng)

C. Nghịch biến trên khoảng(trừ vô cùng; 0)

D. Nghịch biến trên R

#Hỏi đáp Toán Học

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình thoi 2 mặt chéo ACC'A và BDD'B' đều vuông góc với đáy, 2 mặt này có diện tích lần lượt bằng 100m2 và 105m2. Và cắt nhau theo 1 đoạn thẳng có độ dài bằng 10m. Khi đó thể tích hình hộp?

a. 235 căn 5.        B. 525.       C.235 căn 2.          D. 425.

#Hỏi đáp Toán Học

Mn giải giùm e với ạ, tối e đi học mất rùi :(((

Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  vuông góc với (ABCD). Và SA= A căn 6. Tính góc giữa:

a) SC và (ABCD) 

b) SC và (SAB) 

c) SB và (SAC) 

d) AC và (SBC)

#Hỏi đáp Toán Học

cho cos a= -\frac{5}{13} và 0 <a < \pi. tính sin2a

#Hỏi đáp Toán Học

Gọi a, b, c là ba số thực khác 0 thay đổi và thỏa mãn 3^{a}=5^{b}=15^{-c}. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=a^{2}+b^{2}+c^{2}-4(a+b+c)

#Hỏi đáp Toán Học

tìm GTNN của hàm số

#Hỏi đáp Toán Học

Cho hình chóp $SABC$ có $SA=a, SB=a\sqrt{2}, SC=a\sqrt{3}$. Tính thể tích lớn nhất của khối chóp?

#Hỏi đáp Toán Học

Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ và vuông góc với mặt phẳng (Q) : 2x - y + z = 0 và cách điểm M(1;01) một khoảng lớn nhất ?
Mọi người giúp mình với......

 

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực