Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho tam giác ABC vuông tại A. Bên ngoài tam giác vẽ 2 nửa đường tròn đường kính AB và AC. Một đường thẳng quay quanh A cắt 2 nửa đường tròn theo thứ tự tại M và N (M, N khác A). Xác định vị trí M, N sao cho chu vi tứ giác BCNM đạt giá trị lớn nhất.

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hình thang vuông ABCD, Â=D=90°, AB= 4cm, BC= 13cm, CD=9cm

a) tính ADAD (câu này e biết giải rồi)

b) chứng minh AD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC

#Hỏi đáp Mathematics

Giải phương trình:

(1+2cos x)/ cosx = 2sin2x +2sinx

giup minh voi ah

#Hỏi đáp Mathematics

nguyên hàm của (x^3 - 1)/(x^2 - 1) =?

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác đều ABC. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E, trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AE=AD. Gọi H;I;K lần lượt là trung điểm của AE;AB;CD.Chứng minh tam giác HIK đều

#Hỏi đáp Mathematics
Cho hình thoi ABCD có AC=8cm,BD=10cm. Tính độ dài của các cạnh hình thoi
#Hỏi đáp Mathematics

Anh chị oi em mới vào lớp 10 và mù toán luôn rồi ạ :((

Mấy anh chị giải hộ em với..huhu..nhanh ạ vì em sắp phải nộp bài

1 a) Lập phương trình đường thẳng (d) có hệ số góc k và đi qua điểm A(2,5)

   b) Tìm điều kiện của k để (d) cắt P: y=2x^2 + x - 3 tại hai điểm phân biệt.

  c)  Tìm điều kiện của k để (d) tiếp xúc với (P)

2. Cho Parabol y=x^{2} -3x +3. Lập phương trình đường thẳng đi qua A(1,\frac{1}{2} ) và tiếp xúc với (P)

 

#Hỏi đáp Mathematics

2cos^2x +5sinxcosx+6sin^2x-m-1=0 tìm m để pt có nghiệm

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho trước đường tròn tâm O và một điểm A (trong mặt phẳng(P)). Một cát tuyến di động đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C. Gọi d là tập hợp tất cả các điểm giữa của dây cung BC (tạo thành khi cát tuyến di
động), d’ là tập các điểm trên đường tròn đường kính OA. Chứng minh rằng d ⊂ d’. Trong trường hợp nào thì bao hàm thức trên trở thành đẳng thức?

#Hỏi đáp Mathematics

A=[2m-1:+\infty), B=(-\infty:m+3]. A \cap B=\Phi khi và chỉ khi nào?

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực