Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

mấy bạn giúp mình bài này nha , mk cảm ơn ạ

cho hình thoi ABCD có AB cố định , O là trung điểm của AB , CO cắt DB tại P . c/m P chạy trên 1 đường tròn cố định

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tứ giác ABCD, \alpha là góc nhọn tạo bởi 2 đường chéo AC và BD. CMR:S ABCD=1/2.AC.BD.sin\alpha

#Hỏi đáp Mathematics

cho hàm số y=\left| {} \rightx^{3} -3\left| {} \right|x -2 tìm m để đường thẳng qua M(2;0) có hệ số góc m cắt đồ thị hs tại 4 điểm phân biệt

mọi người giúp em với ! em dùng nhiều cách rồi mà ko khả thi

 

#Hỏi đáp Mathematics

Tổ 1 lớp 11A1 có 12 học sinh trong đó có 7 nam, 5 nữ

 a)Hỏi có bao nhiêu cách lập 1 nhóm gồm 4 học sinh lấy từ các tổ

  b) Hỏi có bao nhiêu cách lập 1 nhóm  gồm 4 học sinh sao cho sô học sinh nam> sô học sinh nữ

  c) Có bao nhiêu nhóm gồm 4 hs đủ nam, nữ và nhiều nhất 2 nữ

 d) Lập 1 nhóm gồm 4 học sinh sao cho có ít nhất 1 nam

 e) Có bao nhiêu cách lập 1 nhóm học sinh gồm 4 học sinh sao cho có 2 bạn nữ ( bắt buộc 1 bạn tên Hoa)

#Hỏi đáp Mathematics

sin2x -4cosx.sin3x=2\sqrt{x}3 cosx^2x

#Hỏi đáp Mathematics

Cho x<0<2, tìm GTNN của A= \frac{9x}{2-x} + \frac{2}{x}

#Hỏi đáp Mathematics

giai bat phuong trinh 1\can(x+2) +1/can(-1-x) >2x/3  +1

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hv ABCD có cạnh bằng a . Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho AM =3MD .kẻ tia Bx cắt cạnh CD tại I sao cho góc ABM = góc MBI .kẻ tia phân giác của góc CBI , tia này cắt cạnh CD ở N

Tính diện tích tam giác BMN theo a

#Hỏi đáp Mathematics
1.Cho hình chóp SABC trên cạnh SA, SC lấy M,N sao cho MN ko song song AC.K là trung điểm BC . Tìm a ) giao tuyến (MNK) và ( ABC) b ) (MNK) và ( SAB) 2.Cho hình chóp SABC trên cạnh SA ,SC lấy M,N sao cho MN ko song song AC. Gọi O là đ nằm trong tg ABC . Tìm giao tuyến của các mặt phẳng a)(MNO) và (ABC) b) (MNO) VÀ (SAB) C)(MNP) và (ABC) d) (ONC) và (SAB)
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực