Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho ham so y=(x+3)/(x+1)(C). Tim m de duong thang (d):y=2x+m căt (C) tai 2 điêm M, N sao cho độ dài MN nhỏ nhất. 

#Hỏi đáp Toán Học

x+3x/căn(1+x^2)=1

#Hỏi đáp Toán Học

mọi người ai có tài liệu cho e về phần số học vs dirilet lớp 10 chuyên ko ạ . e cảm ơn.

#Hỏi đáp Toán Học

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSPABiuFBsd44Eksr9mX8lrfvhN7_-Ik93V-lpTrzfkRc5LxX-Pa2bYNFJ2CF_snskisTHykkup0Fwd/pub

Giúp e đề toán ở liên kết trên với ạ. Đề này chương trình lớp 10 chuyên ạ. Cấu trúc đề:
Câu 1: Tập hợp
Câu 2: Số phức
Câu 3: Quy tắc đếm
Câu 4: Hình học
Câu 5: Số học
Câu 6: Quy nạp, Dirichle
Mọi người giúp e với ạ, e cần gấp lắm. E xin cảm ơn ạ

#Hỏi đáp Toán Học

Mọi ngừơi giúp em câu này ạ : cosx*cos2x*cos3x= 1/4 sin2x

#Hỏi đáp Toán Học

bạn nào chỉ mình biết tại sao phải trừ 1,06x giùm mình với

 

#Bình luận đề thi Toán Học

Cho hàm số y=x^3-3(m+1)x^2-(m-1)x+3 biết trục hoành tạo với đồ thị 2 phần có diện tích s1=s2

Giải giúp mk bài này với càng chi tiết càng tốt

#Hỏi đáp Toán Học

Giá trị của m để đường thẳng y=m-2x cắt đường cong y= 2x+4/x+1 tại 2 điểm phân biệt là?

#Hỏi đáp Toán Học

Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB, AC lấy 2 điểm M, N: trong tam giác BCD lấy điểm P. Tìm các giao điểm sau:

a) MP giao (ACD)

b) AD giao (DMN)

c) MN giao(ACD)

#Hỏi đáp Toán Học

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.Gọi I là trung điểm của cạnh SC, M là điểm thuộc cạnh SB sao cho SM=2MB

1) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (AMI) và (ABCD)

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực