Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Viết lại câu mình viết theo cách này đc ko? He is determined to carry on working when he is 65. -> He has no " plan to give up" working when he is 65. Mình thấy trên mạng làm là " intention of....",thì câu của mình có chấp nhận được ko?
#Hỏi đáp Foreign Language
Viết lại câu mình viết theo cách này đc ko? He is determined to carry on working when he is 65. -> He has no " plan to give up" working when he is 65. Mình thấy trên mạng làm là " intention of....",thì câu của mình có chấp nhận được ko?
#Hỏi đáp Foreign Language

có những loại máy cơ đơn giản nào

#Hỏi đáp Physics

giúp tôi trả lời đầy đủ về hiệu ứng người sáng lập

\Rightarrow

 

#Hỏi đáp Biology

aaB_ tạp giao thu đc tỉ lệ kiểu hình là bao nhiêu

#Hỏi đáp Biology

aaB_  tạp giao đc tỉ lệ bao nhiêu

#Hỏi đáp Biology
Este X có công thức phân tử là C5H10O5. Đun nóng 10,0g X trong 100ml dung dịch chứ NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thì thu được4,58g chất rắn khăn. Vậy công thức của X là A. CH3COOC3H7 B. C3H7COOCH3 C.HCOOC4H10 D. C2H5COOC2H5
#Hỏi đáp Chemistry

Ad ơi. Làm 1 đoạn văn hoàn chỉnh giùm em vs

 Em thấy bài này khó quá

 

#Hỏi đáp Literary

 Cho hình chữ nhật ABCD. Nối C với một điểm E bất kỳ trên đường chéo BD. Trên tia đối của tia EC lấy điểm F sao cho EF = EC. Vẽ FH và FK lần lượt vuông góc với AB và AD. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác AHFK là hình chữ nhật.
b) AF song song với BD và KH song song với AC.
c) Ba điểm E, H, K thẳng hàng.

#Hỏi đáp Mathematics

Một tổ có 7 nam và 5 nữ . Cần chọn ra 4 em để tham gia đồng diễn thể dục . Hỏi có bao nhiêu cách chọn để có cả nam và nữ ?

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực