Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Nguyên hàm của cotx^2 là

#Hỏi đáp Toán Học

hai day dan thang dai cach nhau 10cm trong khong khi dong dien trong hai day nguoc chieu co do lon  i1=i2=10a. tinh

a) diem m cach mui day 10cm

b) diem m cach day i1= 8cm, i2=6cm

#Hỏi đáp Vật lý

A,B là hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp ( MA < MB) 1,568l hỗn hợp hai chất A, B được đốt cháy hoàn toàn bằng 4,48l không khí (đktc) có dư. Thể tích hơi nước thu được bằng thế tích CO2 ( cùng điều kiện) . Cho tất cả các khí thu được sau phản ứng cháy vào một ống úp trên chậu nước. Thể tích khí trong ống là 45,981l ở 15 độ C , cột nức trong ống cao hơn so với mực nước ngoài chậu là 4,08cm áp suất khí quyển là 750mmHg , áp suất hơi nước bão hòa ở 15 độ C laf12,7mmHg . Thủy ngân có tỉ khối là 13,6 

Xđ CTPT , CTCT của A,B . Biết rằng B tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol là 1:1 chỉ tạo một dẫ suất monoclo và B không tác dụng với dung dịch kali pemanganat.

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Tham khảo http://zuni.vn/hoi-dap-chi-tiet/48892

#Gợi ý đáp án Hóa Học

Bảo toàn khối lượng!

#Gợi ý đáp án Hóa Học

$(CH_3NH_3)NH_2HCO3$ và $CH_3COONH_4$

#Gợi ý đáp án Hóa Học

Đặt số $n_{HNO_3} = x (mol)$.

Dùng bảo toàn khối lượng thu được: $m-0.25x44+ 63x= 3,456m+0.32x30+ 18.x/2 (1)$

Bảo toàn $NO_3^-$ trong muối được: $NO_3^- = 3.456m- 0.7461m=2,7099m=62( x-0.32) (2)$

#Gợi ý đáp án Hóa Học

Đoạn văn thứ ba của bài "tinh thần yêu nước của nhân dân ta"

#Hỏi đáp Văn Học

tìm suất điện động và điện trở  trong của một nguồn điện cho biết nó có thế thắp sáng bình thường 4 loại bóng đèn (3V-1,5W) ghép nối tiếp hay song song..........Đ/S 15V, 6ÔM

#Hỏi đáp Vật lý

hon hop a gom oxi va ozon co ty khoi so voi h2 la 19,2 . hon hop b gom h2 va co co ty khoi so voi h2 la 3,6 . so mol hon hop a dung de dot chay hon hop b la may 

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực