Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Anh chị cho em hỏi sự giao thoa giữa hiện thực và lãng mạn trong truyện ngắn hai đứa trẻ là gì ạ

#Hỏi đáp Literary

Quan niệm nghệ thuật về con người của nguyễn tuân ạ

#Hỏi đáp Literary

giải phương trình sau:

a, sinx^2(2x-pi/4)=cos^2(3x)

b,sin2x(cos3x-2)/cosx-1=0

#Hỏi đáp Mathematics

Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp bột CuO và Fe2O3 cần vừa đủ V lít H2(đktc) thu được 24g hỗn hợp kim loại và 11,2l hơi nước (đktc) a) Tính thể tích H2 cần dùngb) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi oxit.

#Hỏi đáp Chemistry

2tanx+cotx=căn3 +2\sinx

#Hỏi đáp Mathematics

Complete the following sentences using the verbs given in the box. You have to use the correct tenses of the verbs and the appropriate particles

give, go, let, call, fall, come, make, break, wear, bring

1. The gun ... ... in his hand when he was cleaning it

2. We've made all the arrangements. Let's hope our plans don't ... ... at the last moment

3. To cover his absence, he decided ... .... a complete false story about being involved in a car accident

Thanks!

#Hỏi đáp Foreign Language

1/ Tìm m để pt có nghiệm

|sinx + cosx| - sin2x =m

2/ Cho pt: 2cos2x + sinx^{2}.cosx + sinx.cosx^{2}= m( sinx + cosx)

A. Giải pt khi m=2

B. Tìm m để pt có nghiệm x thuộc [0; pi/2]

#Hỏi đáp Mathematics
Các bạn giúp mình bài này với cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn xy+yz+zx=3.Chúng minh rằng: x/căn(3+x^2) + y/ căn (3+y^2) +z/căn(3+z^2)
#Hỏi đáp Mathematics

1 ) Cho hình tứ diện ABCD . Gọi I là trung điểm của AB , K nằm trên đường AC sao cho AK =2KC, M bất kỳ trên cạnh BD 

a: Tìm giao điểm của CD với (IKM)

b: Xác định thiết diện của ( IKM) với hình tứ diện 

2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Gọi M là trung điểm của SA , N nằm trên cạnh SB sao  cho SB=3SN

a: Tìm giao điểm I của AB với ( CMN) . Chứng minh A là trung điểm IB 

b: C/M thiết diện do mp ( CMN) cắt hình chóp là tứ giác MNCI

#Hỏi đáp Mathematics
2 căn3 cos^2x + 2sin3xcosx - sin4x - căn 3 / căn 3 sinx + cos x =1
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực