Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

giải giúp em vs ạ 

#Hỏi đáp Chemistry

Cho hàm số f(x) = ax4 + bx2 + c với a > 0 , c <2018 và a + b + c < 2018 . Số cực trị của hàm số y = | f(x)-2018 | là bao nhiêu ?

#Hỏi đáp Mathematics

theo em vì sao nói thời cơ trong  cách mạng tháng 8 là thời cơ ngàn năm có một

#Hỏi đáp History

Cho e hỏi: bài toán về phả hệ ạ. Vd cá thể có kg (1/3AA : 2/3Aa) x Aa, khi nào thì mình đưa nó về giao tử, khi nào thì chia trường hợp? Em cảm ơn!

#Hỏi đáp Biology

Cho hai số phức z1 ;z2 thoả |z1|=2 ;|z2|=căn 2

Gọi M,N lân lượt điểm biểucủa diên. Z1, iz2 .biết Mon bằng 45° tính |z1x^{2} +4(z2)x^{2}|

#Hỏi đáp Mathematics

cho đường thẳng d: x/2 = (y-1)/(-1) = z/(-3)

mặt phẳng (P): 7x + 9y + 2z -7 =0

viết đ.thẳng d' biết

d' thuộc (P), vuông góc với d và khoảng cách d' --> d = 3/căn(42)

#Hỏi đáp Mathematics

cho f(x)=1/2x^2 là một nguyên hàm của hàm số f(x)/x. tìm nguyên hàm của hàm số f'(x)lnx

#Hỏi đáp Mathematics

Giúp với mn

#Hỏi đáp Mathematics

So sánh thái độ của triều đình và nhân dân trong quá trình Pháp đánh chiếm các tỉnh Nam Kì

#Hỏi đáp History

viết một đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của em trong thế hệ Mĩ qua các tác phẩm đã học

- ai giúp emm với ạ

#Hỏi đáp Literary

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực