Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hai chế độ làm việc với biểu mẫu    (TIN HOC 12 )

#Hỏi đáp Other

Các bạn làm hộ mình nhé!! Cảm ơn

#Hỏi đáp Mathematics
Cho phương trình: x^2-2.(m+1)x+2m^2+2***=0 a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 b) TÌM GTLN, GTNN của biểu thức A=(3x2-2x1).x2+(3x1-2x2).x1
#Hỏi đáp Mathematics

Khi nhập dữ liệu , trường nào không được để trống. TẠI SAO

#Hỏi đáp Other
giải pt: 3. căn 3 + 3/ (2. căn x) = 2x + 1/ (2x) - 7
#Hỏi đáp Mathematics
1 hộp đánh có 200 thẻ đc đánh số từ 1 đến 200. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất sao cho tổng 3 thẻ chia hết cho 3
#Hỏi đáp Mathematics
Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến bản lĩnh không phải một bản chất có sẵn nó là cả cả một quá trình rèn luyện phấn đấu
#Hỏi đáp Literary
Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến bản lĩnh không phải một bản chất có sẵn nó là cả cả một quá trình rèn luyện phấn đấu
#Hỏi đáp Literary

viết phương trình đường thẳng đi qua (-1,-4)

a)có hệ số góc bằng1

b)song song với đường thẳng y=-3x+1

c)có hệ số góc bằng k

 

#Hỏi đáp Mathematics

cho y=mx+3 (d1)

     y=2x+3(d2)

       y=2x+n

hãy cho biết quan hệ vị trí của các đường thẳng

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực