Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho 12,9g hỗn hợp gồm S và 1 kim loại M hóa trị 2 vago 1 bình kín có V=5,6l, bình ko chứa oxi. Nung bình đến khi pư hoàn toàn thu đc hỗn hợp B. Chia B thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho td vs dd HCl dư thu đc khí C và 1,6g chất rắb D k tan. Cho khí D đi từ từ qua dd Pb(CH3COO)2 có kết tủa cân nặng 11,95g. Xác định kim loại M và tính khối lg M vá trong hh A. Phần 2: bơm õi vào bình cho đến khi đạt đc áp suất là 608mmHg ở 0°C, oxi lất dư. Nung bình 1 thời gian rồi lm lạnh đến 0°C thì thấy áp suất trong bình là 532mmHg, thu đc hh khí F. Hỏi rằng sự oxh 1/2 hhB đã hoàn toàn hay chưa

#Hỏi đáp Hóa Học

123

 

#Hỏi đáp Toán Học

Cho  u=400cos100pit vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R và đoạn mạch X mắc nối tiếp. I hiệu dụng = 2A. Biết tại t, điện áp tức thời qua AB =400V, ở thời điểm t +1/400 cường độ dòng điện tức thời qua mạch là căn 2 A và đang giảm. Tính P của AB gần đúng.

#Hỏi đáp Vật lý

giai BPT : 2x^2-1/2x^2+7-15>1

#Hỏi đáp Toán Học

Cho em hỏi góc liên kết của phân tử IF3, POF3, BF3, SiHCl3 là bao nhiêu ạ

Tại sao H2O ở 4 độ Celcius có D lớn nhất

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho một mặt cầu có bán kính bằng 1. Xét các hình chóp tam giác đều ngoại tiếp mặt cầu trên. Hỏi thể tích nhỏ nhất của chúng bằng bao nhiêu?

A. Min V = 4 căn 3

b. Min V = 8 căn 3

C. Min V = 9 căn 3

D. Min V = 16 căn 3

#Hỏi đáp Toán Học

hiđrocacbon x là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí là 3,17. Đốt cháy hoàn toàn x thu được co2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng H20. tìm công thức phân tử x 

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 20. Nung nóng có xúc tác V2O5. Sau phản ứng có hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 21. Tính hiệu suất phản ứng.

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho em hỏi cách tìm nhiệt độ cân bằng của nhiều chất ở những nhiệt  độ khác nhau với ạ   

#Hỏi đáp Hóa Học

 Trong không gian cho hình thang vuông ABCD ( vuông tại A,D ) có AB = 3, DC = AD = 1. Tính thể tích của khối tròn xoay nhận được khi quay hình thang ABCD xung quanh trục DC.  

P/s: mong mọi người giúp e vs ạ!!! E đang cần gấp. Thank kiu cả nhà nhen! ^•^

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực