Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Phần điền trả lời k điền đk mà

#Bình luận đề thi Foreign Language

B là oxit của N, ở đktc 1l khí B nặng bằng 1l khí CO2. Tìm CT của B

#Hỏi đáp Chemistry
cô c dịch sau phản cả bazo du v tự với hơn hợp dd axit dư và muối
#Hỏi đáp Chemistry
Cho em hỏi là nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng có chứa cả bazo du va phần bazo bị cợc tính là khối lượng muối khan không ạ Tương tự với hơn hợp dd axit dư và muối
#Hỏi đáp Chemistry
Cho em hỏi là nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng có chứa cả bazo du va muoi sẽ thu được muối khan vậy khối lượng phần bazo bị cô cạn có được tính là khối lượng muối khan không ạ Tương tự với hơn hợp dd axit dư và muối
#Hỏi đáp Chemistry
Cho em hỏi là nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng có chứa cả bazo du va muoi sẽ thu được muối khan vậy khối lượng phần bazo bị cô cạn có được tính là khối lượng muối khan không ạ Tương tự với hơn hợp dd axit dư và muối
#Hỏi đáp Chemistry

2n^3 - 3n^2 + n chia hết cho 6

#Hỏi đáp Mathematics
cho em hỏi về thuyết trình phần địa chất địa mạo : trình bày về sự phát triển của địa hình miền núi ạ. giúp em với. có tài liệu tham khảo càng tốt ạ
#Hỏi đáp Other
Số phân tử NO2
#Hỏi đáp Chemistry

1,She should have been here but she's gone.........flu.

A.through with   B. down with.     C. back on.   D. down by

2, The crime ............. seems to be going up and up.

A.percentage.   B. Wave.    C.figures.    D.rate.

3, He became a millionaire by ... of hard work and a considerable amount of luck.

A.process.    B. effect.  C. dint.    D.cause.

4, She expressed her .... for certain kinds of cheaply produced movies.

A. disapproval. B. distaste   C.dissatisfaction    D.disloyalty

5,I must remember to put that dinner invitation in my.......

A.agenda.  B.diary. C. Record.  D.journal

 

#Hỏi đáp Foreign Language

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực