Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

mấy bạn giúp mình bài này nha , mk cảm ơn ạ

cho hình thoi ABCD có AB cố định , O là trung điểm của AB , CO cắt DB tại P . c/m P chạy trên 1 đường tròn cố định

#Hỏi đáp Mathematics

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A. Khi vật đi qua vtcb thì giữ cố định điểm I của lò xo lại, I cách điểm cố định của lò xo 1 đoạn b thì sau đó vật sẽ tiếp tục ddđh với biên độ bằng 0,5A căn 3. Chiều dài tự nhiên của lò xo lúc đầu là:

A. 4b/3

B. 4b

C.2b

D.3b

#Hỏi đáp Physics

hoà tan10.4 gam hh X gồm fe và kim loại R( hoá trị không đổi) bằng dung dịch HCl , thu được 6.72 lít khí H2. Mặt khác nếu cho 10.4 gam X trên td vs ddHNO3 loãng dư thu đc 1.96 lít N2O và không tạo NH4NO3. tìm R

#Hỏi đáp Chemistry

Cho tứ giác ABCD, \alpha là góc nhọn tạo bởi 2 đường chéo AC và BD. CMR:S ABCD=1/2.AC.BD.sin\alpha

#Hỏi đáp Mathematics

cho hàm số y=\left| {} \rightx^{3} -3\left| {} \right|x -2 tìm m để đường thẳng qua M(2;0) có hệ số góc m cắt đồ thị hs tại 4 điểm phân biệt

mọi người giúp em với ! em dùng nhiều cách rồi mà ko khả thi

 

#Hỏi đáp Mathematics

Tổ 1 lớp 11A1 có 12 học sinh trong đó có 7 nam, 5 nữ

 a)Hỏi có bao nhiêu cách lập 1 nhóm gồm 4 học sinh lấy từ các tổ

  b) Hỏi có bao nhiêu cách lập 1 nhóm  gồm 4 học sinh sao cho sô học sinh nam> sô học sinh nữ

  c) Có bao nhiêu nhóm gồm 4 hs đủ nam, nữ và nhiều nhất 2 nữ

 d) Lập 1 nhóm gồm 4 học sinh sao cho có ít nhất 1 nam

 e) Có bao nhiêu cách lập 1 nhóm học sinh gồm 4 học sinh sao cho có 2 bạn nữ ( bắt buộc 1 bạn tên Hoa)

#Hỏi đáp Mathematics

Giúp em bài 2 em mới hc nên k hiểu đề

#Hỏi đáp Biology

Trên mặt thoáng chất lỏng cho hai nguồn A và B có phương trình lần lượt là uA=2sin\omegat (cm) và uB=3sin(\omegat+π) cm. Coi biên độ sóng ko đổi. Một điểm M cách đều A và B có biên độ dao động là

#Hỏi đáp Physics

X là axit cacbonxylic đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,45 mol hh E chứa X,Y thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 18,9g H2O. Mặt khác đun nóng hh E có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau thu được este thuần chức có khối lượng m gam. Biết hiệu suất phản ứng este hóa đạt 100%. Giá trị m là:
A. 51,0 g
B. 25,5 g
C. 26,7 g
D. 53,4 g

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực