Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

ở một gen, trên mạch 1 , A chiếm 12%, T chiếm 18% tổng số nu của mạch. tileej\frac{A+T}{G+X} cuả gen là bao nhiêu

#Hỏi đáp Sinh học

ở bò, tính trạng không sừng là trội so với tính trạng có sừng. Cho bò đực không sừng giao phối với 3 bò cái A, B, C được kết quả sau:

- Với bò cái A có sừng sinh ra bê A có sừng

- Với bò cái B  không sừng sinh ra bê B có sừng

- Với bò cái C có sừng sinh ra bê C không sừng

   Hãy xác định kiểu di truyền của bò đực, 3 bò cáI, 3 bê  con

#Hỏi đáp Sinh học

Biết rằng mỗi loại tính trạng sau đây là do 1 loại gen quy định.

Khi cho 2 cây đậu Hà Lan giao phấn với nhau được F1 đồng loạt hạt trơn màu vàng. Đem gieo riêng các hạt F1 để sau này cho từng cây F1 thụ phấn với cây mọc từ hạt nhăn, màu xanh thì được kết quả như sau:

+) 1/4 số cây F1 đều cho 2 thứ hạt theo tỉ lệ 50% hạt trơn màu vàng: 50% hạt trơn màu xanh

+) 1/4 số cây F1 đều cho 2 thứ hạt theo tỉ lệ 50% hạt trơn màu vàng: 50% hạt nhăn màu vàng

+)  1/4 số cậy F1 đều cho 1 thứ hạt là trơn vàng

+) Số cây còn lại đều cho 4 thứ hạt theo tỷ lệ 25% trơn vàng: 25% hạt trơn xanh: 25% hạt nhăn vàng: 25% hạt nhăn xanh

a, Hai loại tính trạng trên di truyền theo quy luật nào? Giải thích?

b, Kiểu gen có thể có của thể hệ xuất phát (P) và viết sơ đồ lai mỗi thí nghiệm

p/s: dân chuyên sinh bay vào đây giúp em với ạ, chuẩn bị nạp bài mà hông hỉu mô tê gì cả  (~'-'~)

#Hỏi đáp Sinh học

1 nhiễm sắc thể chứa các gen có chiều dài bằng nhau, 1 đột biến làm khối lượng của phân tử ADN trên nhiếm sắc thể giảm 10% tương ứng với 5 gen, phân tử ADN sau đột biến có khối lượng 81.10^6 dcC. Xác định

a) Số nucleotit của 1 gen

b) Gen sau đột biến nhân đôi 3 lần môi trường cung cấp bao nhiêu nu?

 

#Hỏi đáp Sinh học

1.nếu không cách li địa lý có hình thành loài mới không ? vì sao ?

2. so sánh hình thành loài cùng khu và khác khu ?

#Hỏi đáp Sinh học

Cho mình hỏi khi lai 2 cây cùng loài có kg: AB/ab * AB/ab, nếu xảy ra hoán vị thì tần số hoán vị của 2 cây này có khác nhau được ko? 

#Hỏi đáp Sinh học

Hai gen A và B có chiều dài và tỷ lên mỗi loại Nu giống nhau khi nhân đôi  MTNB đã phải cung cấp cho cả 2 gen 2400 Nu loại T trong tổng 12000 Nu biết số Nu của mỗi gen  có[1200-1500]. Xác định:

a: chiều dài mỗi gen

b: tỉ lệ % và số lượng của mỗi loại Nu trên gen

 

#Hỏi đáp Sinh học

Một quần thể có kiểu gen P là 0,3 AABb : 0,2 AaBb : 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng alen trội là trội hoàn toàn: 

(1) số kiểu gen ở f1

(2) số cá thể có kiểu hình trội về 1 trong 2 tính tràn ở f1

(3) số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội ở f1 là ?

 

#Hỏi đáp Sinh học

Cho minh hoi la plasmid ở vi khuẩn có chứa gen ngoài nhân không? Cảm ơn

#Hỏi đáp Sinh học

Câu 1: Giả sử thí nghiệm của Meselson- Stahl (dùng đánh dấu phóng xạ để chứng minh ADN tái bản theo nguyên tắc bán bảo toàn) tiếp tục đến thế hệ thứ 3 thì tỉ lệ các phân tử ADN ban đầu còn chứa là:

A. 1/4                      B. 1/8                C. 1/16                D. 1/32

Câu 2: Trên phân tử ADN có 5 điểm tái bản. Quá trình tái bản hình thành 80 đoạn Okazaki. Số đoạn mồi được tổng hợp là:

A. 120                       B. 100               C. 80                   D. 90

 

Mọi người giúp mình làm và giải thích với ạ. Cảm ơn mọi người nhìu nhaaa~

#Hỏi đáp Sinh học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực