Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với A=10cm, T=0,5s. quả lắc m=0,25kg. lực đàn hồi cực đại tác dụng lên quả lắc có giá trị là:

mình giải thế này:

từ T suy ra =4. tính đc Lo=g/ ^2=0,0625m. K=m.^2=40N/m

=> Fđh max= k.(Lo+A)=40(0,0625+0,1)=6,5N

Nhưng k có đáp án nào bằng kết quả mh tính ra cả. các bạn xem giúp mình xem mh giải sai chỗ nào nhé!

#Hỏi đáp Physics
Một chất điểm dđđh tại thời điểm t1 thì x= 2,5cm , v1= -60√3 cm/s tại thời điểm t2 thì x2= 3√2 cm và v2= 60√2 cm/s. Tính A và f dao động tại các chất điểm
#Hỏi đáp Physics
trên phương truyền âm AB . nếu tại A đẶt 1 nguồn âm thì âm tại B có mức cường độ là 20dB . hỏi để tại B có âm là 40dB  thì cần đặt tại A bao nhiêu nguồn?
#Hỏi đáp Physics
mạch RLC mắc nt : cuộn dây thuẩn cảm có L=\frac{1}{\pi }(H)  , tụ điện có C thay đổi dc. hđt giữa 2 đầu đoạn mạch là \dpi{100} u=120\sqrt{2}cos100\pi t (V). điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị Co sao cho u(C) giữa 2 bản tụ lệch pha \dpi{100} \frac{\pi }{2} so với u. điện dung Co của tụ điện khi đó =?
#Hỏi đáp Physics

Chào buổi sáng cả nhà (=__=")

TOPIC này được lập để t8m trước thi cử :))

#Hỏi đáp Physics

Đặt một điện áp xoay chiều u = Uocos\omegat (V) vào 2 đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm ddien trở R, cuộn dây không thuần cảm( L , r ) và tụ C, với R = r. Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây , M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB vuông pha với nhau và có cùng giá trị hiệu dụng là 30 căn 5 (v), Giá trị điện áp cực đại là

   A.120      B.130     C.110     D.150

#Hỏi đáp Physics
một mạch  chọn sóng LC  có L =\dpi{100} 8,8.10^{-6}H  , C=\dpi{100} 2.10^{-12}F . để thu dc sóng điện từ có 10 m <\dpi{80} \lambda < 50m cần ghép C vs C' ntn  và có giá trị nằm trong khoảng nào?
#Hỏi đáp Physics
anh chị giải gúp em câu này vơi.mạch điên AB gồm AM nối tiếp với MB. đặt vào hai đầu đoạn điện áp u=150 căn 2 cos100pit .điện áp hai đầu AM sớm pha hơn I một góc 30 độ .đoạn mạch MB chỉ có tụ C thay đổi đc .điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng của [AM + MB] max .khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ C bằng?>
#Hỏi đáp Physics
Trên q đường thẳng cố định trong MT đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm 1 khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L.khi dịch chuyển máy thu za xa nguồn âm 9m thì mức cươfng độ âm là -20dB. khoảng cách AB là bnhiu? 
 m.n làm giúp vs az. tks nhìu :)
#Hỏi đáp Physics
1 máy thu vô tuyến có \dpi{80} L=2.10^{-5}H và 1 tụ xoay chiều có điện dung thay đổi từ 10pF tới 500 pF khi xoay tụ 1 góc từ 0-> 180 độ .
a)khi xoay tụ 1 góc 90 độ thì tụ thu dc có bước sóng =?
b) để mạch có bc sóng =8m thì phải xoay tụ 1 góc =?
#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực