Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

có những loại máy cơ đơn giản nào

#Hỏi đáp Physics

Hải nguồn sáng cao bằng nhau và cách nhau một đoạn L=72 cm một tkht đặt trong khoảng hai nguồn ở vị trí thích hợp sao cho ảnh của nguồn này nằm ở vị trí của nguồn kia biết ảnh này cao gấp 25 lần nguồn kia tính tiêu cự của thấu kính

 

#Hỏi đáp Physics
Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 36km/h thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s^2, đến cuối dốc đạt vận tốc 54km/h a) Tìm chiều dìa dốc và thời gian đi hết dốc. b) Tại chân dốc xe bắt đầu hãm phanh, chuyển động chậm dần đều sau 10s thì dừng lại. Tim quãng đường đi được và gia tốc của giai đoạn chuyển động chậm dần đều
#Hỏi đáp Physics

Giúp mình 2 bài này với các bạn :"<

BT 1:Tại hai điểm A,B cách nhau 10cm,đặt hai điện tích q1=4nC,q2=-1nC trong chân không

a)Hai điện tích hút hay đẩy nhau? vì sao ?

b)Tính lực tương tác giữa hai điện tích

c)Nhúng cả hệ thống vào trong H20 thì tương tác bằng bao nhiêu?

d)Thay đổi khoảng cách AB=20cm thì lực tác dụng bằng bao nhiêu?

e)Tại M đặt q0=+1mC.Tính lực tác dụng lên q0

1.M trung điểm AB

2.MA=4cm,MB=6cm

3.MA=5cm,MB=15cm

4.MA=6cm,MB=8cm

5.MAB là tam giác đều

BT 2:Tại hai điểm AB=10cm đặt hai điện tích q1=9nC,q2=-3nC trong chân không (ε=1)

1)Tính cường độ điện trường tại M

a)MA=MB=5cm

b)MA=4cm,MB=6cm

c)MA=15cm,MB=6cm

d)MA=8cm,MB=6cm

e)MAB là tam giác đều

f)M nằm trên đường trung trực AB cách AB=5cm

2)Tìm vị trí điểm O để cường độ điện trường tại O=O.Tại O đặt q3=2mC.Tính lực tác dụng lên q3

#Hỏi đáp Physics

Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, một tụ điện có điện dung C thay đổi được, mắc nối tiếp theo đúng thứ tự. Điểm M nằm giữa cuộn cảm và tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều. Các đại lượng R, L, U, O không đổi. Điều chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại, lúc này: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là 150V; điện áp tức thời gữa 2 đầu đoạn mạch AB là 150 (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB là:

150V B. 300V                                 C. 100 V                          D. 150 V
#Hỏi đáp Physics

mạch xoay chiều như hình vẽ Uan= 120V Umb= 80{b}\sqrt{3 V , Uan và Umb vuông pha, Umb và Unb lệch pha nhau góc 30 độ . tìm R , M nằm giwuxa cuộn cảm và điện trở , N nằm giwuxa điện trở và tụ

#Hỏi đáp Physics

dung bua cao su go manh vao mot cai bat da duoc do day nuoc va nghe thay am thanh phat ra.Cai bat hay ca cai bat va nuoc trong bat dao dong phat ra am thanh do?Lamf the nao de chung minh cau tra loi cua em la dung?

#Hỏi đáp Physics

Một động cơ điện xoay chiều một pha có hệ số công suất 0.75 ứng với điện áp xoay chiều tần số 50hz biết rằng động cơ có điện trở trong 10\mho và điện áp hai đầu động cơ nhanh pha hơn cường độ dòng điện chạy qua động cơ. Một nhóm học sinh đã ghép nối tiếp động cơ với một tụ điện rồi mắc đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều(100V -50Hz) sau khi đo đạc, nhóm học sinh đã xác định được hệ số công suất điện là 0,9 và hiệu suất động cơ đạt 80% tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch và điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ trong trường hợp động cơ được ghép nối tiếp với tụ điện.

A. 1,8A; U=120V.    B. 1A; U=100V

C. 2A; U=150V.       D. 1,5A; U=180V

#Hỏi đáp Physics

gia tốc rơi tự do của vật tại mặt đất là g = 9,8 m/s2 . độ cao của vật đối với mặt đất mà tại đó gia tốc rơi tự do gh = 8,9 m/s2 có thế nhận giá trị nào sau đây . biết bán kính trái đất 6400km

#Hỏi đáp Physics

một dây dẫn kim loại có điện lượng q=30C đi qua tiết diện của dây trong 2 phút. Số e đi qua tiết diện của dây trong 1s là :

A. 9,375.10^18 hạt

B. 3,125.10^18 hạt

C. 15,625.10^17 hạt

D. 9,375.10^19 hạt

#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực