Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Anh chị giải giúp em , Cảm nhận của anh ( chị ) khi đỗ vào lớp 10

#Hỏi đáp Physics

Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường s sau thời gian t giây. Tính khoảng thời gian để vật đi được 3/4 quãng đường cuối.

#Hỏi đáp Physics

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A. Khi vật đi qua vtcb thì giữ cố định điểm I của lò xo lại, I cách điểm cố định của lò xo 1 đoạn b thì sau đó vật sẽ tiếp tục ddđh với biên độ bằng 0,5A căn 3. Chiều dài tự nhiên của lò xo lúc đầu là:

A. 4b/3

B. 4b

C.2b

D.3b

#Hỏi đáp Physics

Trên mặt thoáng chất lỏng cho hai nguồn A và B có phương trình lần lượt là uA=2sin\omegat (cm) và uB=3sin(\omegat+π) cm. Coi biên độ sóng ko đổi. Một điểm M cách đều A và B có biên độ dao động là

#Hỏi đáp Physics

một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mp nghiêng \alpha=30. Hệ sô ma sát giữa vật và mp nghiêng thay đổi cùng với sự tắng khoảng cách x tính từ đỉnh mp nghiêng theo qui luật \mu=0,1x. Vật dừng lại trước khi đến chân mp nghiêng . Lấy g= 10m/s\wedge2 . thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho tới khi dừng lại là :

 

#Hỏi đáp Physics

một vật dao động điều hòa có phương trình x=8cos(7t+pi/6)cm. khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ 7cm đến li độ 2cm là :

A.1.24s  B.5/12s  C.6,65s  D0,12s

#Hỏi đáp Physics

con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 8 cm. cho g= \pix^{2}, biết trong một chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn gấp đôi thời gian lò xo bị nén. thời gian lò xo bị dãn trong một chu kì là:

A. 0,2s

B.0,3s

C.2/15s

D.4/15s

#Hỏi đáp Physics

: Hai điện tích q1 = 8.10-8 C và q2 = -8.10-8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau  một khoảng AB = 6 cm. Xác định lực điện tác dụng lên q3 = 8.10-8 C đặt tại C nếu  CA = CB = 5 cm. 

Giúp em với, em mới lên 11 nên không biết làm, em cũng chưa hiểu lắm về các dạng bài này

 

#Hỏi đáp Physics

Có ai biết làm bài này ko vậy?

#Hỏi đáp Physics

một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4s. Tại VTCB l=44cm lấy g= pi bình. Chiều dài tự nhiên bằng bao nhiêu

#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực