Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

hai thấu kính đặt đồng trục cách nhau O1O2=60cm. Vật thật AB đặt vuông góc với quang trục, di chuyển từ xa vô cùng đến O1 . Có 2 vị trí đặc biệt là M và N. MO1=60cm, NO1=40cm. Gọi A'B' là ảnh AB qua hệ. Tính f1,f2 nếu:

a. Khi AB qua M thì ảnh A'B' đổi tính chất , khi qua N thì đổi chiều

b. Khi qua M ảnh đổi chiều, qua N ảnh đổi tính chất

#Hỏi đáp Physics

hai thấu kính đặt đồng trục cách nhau O1O2=60cm. Vật thật AB đặt vuông góc với quang trục, di chuyển từ xa vô cùng đến O1 . Có 2 vị trí đặc biệt là M và N. MO1=60cm, NO1=40cm. Gọi A'B' là ảnh AB qua hệ. Tính f1,f2 nếu:

a. Khi AB qua M thì ảnh A'B' đổi tính chất , khi qua N thì đổi chiều

b. Khi qua M ảnh đổi chiều, qua N ảnh đổi tính chất

#Hỏi đáp Physics

vật thật AB vuông góc với quang trục chung của 2 thấu kính O1, O2, ảnh của A'B'=1,5cm. Cố định AB và O1, bỏ O2 ra ngoài thì ảnh thật dịch 10cm và cao 3cm. Cố định Ab và O2, bỏ O1 ra thì ảnh dịch tiếp 10cm nữa và chỉ cao 0,5cm. Tính f của 2 Thấu kính

 

#Hỏi đáp Physics

 

một bể nước chiết suất 4/3, đáy bể là gương phẳng nằm ngang. Độ sâu của nước là h. Một con cá nhỏ(coi như 1 điểm) ở độ sâu 60cm. Mắt nguwoif ở trên không khí cao 45cm quan sát cá theo phuuwong thẳng đứng. Cá nhìn xuống gương thấy mắt nguwoif cách cá một khoảng 2m. Hỏi mắt người thấy cá ở khoảng cách nào ?

#Hỏi đáp Physics

vật thật AB đặt cách màn M1 đoạn 90cm. Trong khoảng vật và màn, ta đặt thấu kính O1, O2 để thu được ảnh rõ nét trên màn A1B1=2AB. Cố định AB và O1, đặt thêm thấu kính O2 trong khoảng O2 và màn. Ảnh thật biến mất . Để thu lại được ảnh rõ nét, ta phải dịch chuyển màn đến vị trí M2. Tính f1,f2 nếu :

a. M1M2=10cm, ảnh trên màn M2 bằng 1,5.AB

b. M1M2=15cm, ảnh trên M2 bằng 4AB

 

#Hỏi đáp Physics

Một vât dđ điều hoà với x=A\cos (2\pit-\pi/6).tính từ thời điểm t=0, khoảng thời gian vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2017 theo chiều âm :

A. 6049/3

B.6025/3

C.2016

D.2017

#Hỏi đáp Physics

môtj chất điẻm dao động đieefu hoà có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm luên tiếp t1=2,2s và t2=2,9s . tính thời điểm ban đầu khi t1=0s dến thời điểm t2 chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng

#Hỏi đáp Physics

Một con lắc lò xo có độ cứng K=50N/m được treo hai vật có khối lượng m1 và m2 . Biết m1=m2=250g , tại nơi có gia tốc trọng trường là g=10m/s^2 . m1 gắn trực tiếp vào lò xo , m2 được nối với m1 bằng sợi dây nhỏ , nhẹ , không co dăn . Khi hệ vật cân bằng thì người ta đốt cho sợi dây đứt . Khi vật m1 về đến VTCB thì hai vật cách nhau bao xa

#Hỏi đáp Physics

cho một dây dẫn có dòng điện không đổ 3A chạy qua uốn thành hình thang cân đáy nhỏ bằng 10dm bằng 1/2 đáy lớn, góc ở đáy bằng 60 độ. Tìm vecto cảm ứng từ B tại:

a) Giao điểm M của 2 cạnh bên kéo dài

b) Giao điểm O của 2 đường chéo hình thang

#Hỏi đáp Physics

cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, R thay đổi được, cuộn dây thuần cảm. Khi R=20  và R=80  thì công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng nhau và bằng P. Khi R=50 thì công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là P1, khi R=15 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P2. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. P2<P1>P

B. P2<P<P1

C. P<P1<P2

D. P<P2<P1

#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực