Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, một tụ điện có điện dung C thay đổi được, mắc nối tiếp theo đúng thứ tự. Điểm M nằm giữa cuộn cảm và tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều. Các đại lượng R, L, U, O không đổi. Điều chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại, lúc này: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là 150V; điện áp tức thời gữa 2 đầu đoạn mạch AB là 150 (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB là:

150V B. 300V                                 C. 100 V                          D. 150 V
#Hỏi đáp Physics

mạch xoay chiều như hình vẽ Uan= 120V Umb= 80{b}\sqrt{3 V , Uan và Umb vuông pha, Umb và Unb lệch pha nhau góc 30 độ . tìm R , M nằm giwuxa cuộn cảm và điện trở , N nằm giwuxa điện trở và tụ

#Hỏi đáp Physics

dung bua cao su go manh vao mot cai bat da duoc do day nuoc va nghe thay am thanh phat ra.Cai bat hay ca cai bat va nuoc trong bat dao dong phat ra am thanh do?Lamf the nao de chung minh cau tra loi cua em la dung?

#Hỏi đáp Physics

Một động cơ điện xoay chiều một pha có hệ số công suất 0.75 ứng với điện áp xoay chiều tần số 50hz biết rằng động cơ có điện trở trong 10\mho và điện áp hai đầu động cơ nhanh pha hơn cường độ dòng điện chạy qua động cơ. Một nhóm học sinh đã ghép nối tiếp động cơ với một tụ điện rồi mắc đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều(100V -50Hz) sau khi đo đạc, nhóm học sinh đã xác định được hệ số công suất điện là 0,9 và hiệu suất động cơ đạt 80% tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch và điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ trong trường hợp động cơ được ghép nối tiếp với tụ điện.

A. 1,8A; U=120V.    B. 1A; U=100V

C. 2A; U=150V.       D. 1,5A; U=180V

#Hỏi đáp Physics

gia tốc rơi tự do của vật tại mặt đất là g = 9,8 m/s2 . độ cao của vật đối với mặt đất mà tại đó gia tốc rơi tự do gh = 8,9 m/s2 có thế nhận giá trị nào sau đây . biết bán kính trái đất 6400km

#Hỏi đáp Physics

một dây dẫn kim loại có điện lượng q=30C đi qua tiết diện của dây trong 2 phút. Số e đi qua tiết diện của dây trong 1s là :

A. 9,375.10^18 hạt

B. 3,125.10^18 hạt

C. 15,625.10^17 hạt

D. 9,375.10^19 hạt

#Hỏi đáp Physics

Có thể dùng mạch cầu wheatston đo điện trở của chất điện ly được không? Giải thích.

#Hỏi đáp Physics

xét một con lắc lò xo treo thẳng đứng từ vị trí đứng yên cân bằng vào thời diểm t=0 truyền cho vật nhỏ của con lắc một van tốc 6cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống cho nó dao động diều hòa thới gian kể từ lúc vật bắt dầu chuyển động đến lúc nó lên vị trí cao nhất là \pi/2 s chọn trục tọa độ ox thẳng đứng hướng lên góc tọa độ o tại vị trí cân bằng của vật phương trình dao dộng cảu vat là

#Hỏi đáp Physics

Anh chị giải giúp em , Cảm nhận của anh ( chị ) khi đỗ vào lớp 10

#Hỏi đáp Physics

Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường s sau thời gian t giây. Tính khoảng thời gian để vật đi được 3/4 quãng đường cuối.

#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực