Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

gia tốc rơi tự do của vật tại mặt đất là g = 9,8 m/s2 . độ cao của vật đối với mặt đất mà tại đó gia tốc rơi tự do gh = 8,9 m/s2 có thế nhận giá trị nào sau đây . biết bán kính trái đất 6400km

#Hỏi đáp Physics

một dây dẫn kim loại có điện lượng q=30C đi qua tiết diện của dây trong 2 phút. Số e đi qua tiết diện của dây trong 1s là :

A. 9,375.10^18 hạt

B. 3,125.10^18 hạt

C. 15,625.10^17 hạt

D. 9,375.10^19 hạt

#Hỏi đáp Physics

Có thể dùng mạch cầu wheatston đo điện trở của chất điện ly được không? Giải thích.

#Hỏi đáp Physics

xét một con lắc lò xo treo thẳng đứng từ vị trí đứng yên cân bằng vào thời diểm t=0 truyền cho vật nhỏ của con lắc một van tốc 6cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống cho nó dao động diều hòa thới gian kể từ lúc vật bắt dầu chuyển động đến lúc nó lên vị trí cao nhất là \pi/2 s chọn trục tọa độ ox thẳng đứng hướng lên góc tọa độ o tại vị trí cân bằng của vật phương trình dao dộng cảu vat là

#Hỏi đáp Physics

Anh chị giải giúp em , Cảm nhận của anh ( chị ) khi đỗ vào lớp 10

#Hỏi đáp Physics

Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường s sau thời gian t giây. Tính khoảng thời gian để vật đi được 3/4 quãng đường cuối.

#Hỏi đáp Physics

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A. Khi vật đi qua vtcb thì giữ cố định điểm I của lò xo lại, I cách điểm cố định của lò xo 1 đoạn b thì sau đó vật sẽ tiếp tục ddđh với biên độ bằng 0,5A căn 3. Chiều dài tự nhiên của lò xo lúc đầu là:

A. 4b/3

B. 4b

C.2b

D.3b

#Hỏi đáp Physics

Trên mặt thoáng chất lỏng cho hai nguồn A và B có phương trình lần lượt là uA=2sin\omegat (cm) và uB=3sin(\omegat+π) cm. Coi biên độ sóng ko đổi. Một điểm M cách đều A và B có biên độ dao động là

#Hỏi đáp Physics

một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mp nghiêng \alpha=30. Hệ sô ma sát giữa vật và mp nghiêng thay đổi cùng với sự tắng khoảng cách x tính từ đỉnh mp nghiêng theo qui luật \mu=0,1x. Vật dừng lại trước khi đến chân mp nghiêng . Lấy g= 10m/s\wedge2 . thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho tới khi dừng lại là :

 

#Hỏi đáp Physics

một vật dao động điều hòa có phương trình x=8cos(7t+pi/6)cm. khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ 7cm đến li độ 2cm là :

A.1.24s  B.5/12s  C.6,65s  D0,12s

#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực