Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Etanol tác dụng với Koh

#Hỏi đáp Physics

Bài này giải như thế nào ạ 

#Hỏi đáp Physics

Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng ke iang với ánh sáng đơn sắc có bước sóng ...Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng và vân tối cạnh nhau 1m. Trong khoảng 2 điểm M và N trên màn và ở 2 bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt 6mm, 7mm có bao nhiêu vân sáng?

 

#Hỏi đáp Physics
Cho một vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng AB=6m có chiều cao a=3,6m với vận tốc ban đầu bằng không thì đến B có vận tốc là 8m/s. Lấy g=10m/s2. a. áp dụng định lý động năng tính công của lực ma sát, độ lớn lực ma sát,hệ số ma sát trượt µ
#Hỏi đáp Physics

v=&space;\frac{(cotg\alpha&space;-k)mv_0sin\alpha}{M}

#Hỏi đáp Physics
Câu 18, Khi treo một vật có m1= 200g vào đầu một lò xo thây nó giãn 5cm. a Tinh đo cung của lo xo. Lấyg-10 m/s. D. Nếu treo thêm vật m2 vào ló xo thấy tổng độ dãn của lò xo 7,5cm. Tinh khối lượng m2? Câu 19. Con lắc lo xo treo trên mặt phẳng nghiêng nhu hinh vẽ, tạo với mặt phẳng 1 góc 30o chiều dài ban đầu khi chưa treo vật là = 80(cm), vật năng gắn vào k= 100 (N/m).Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng trên mặt phẳng nằm nghiêng là bao nhiêu.Bỏ qua ma sát lấy g=10m/s2 Câu 20. Một vật khối luợng 2kg dưoc dấy bởi một lực F hướng xuống hợp với phương ngang mot góc a- 30° Lực F có độ lớn 8N. Biết sau khi bắt đầu chuyển động 2s từ trạng thái đứng yên đi được 4m.Lấy g=10m/s2 a Tinh bệ số ma sát giữa vật và mặt ngang b. Để cho vật có thể chuyển động thắng đều thì F có độ lớn là bao nhiêu?
#Hỏi đáp Physics
Câu 18, Khi treo một vật có m1= 200g vào đầu một lò xo thây nó giãn 5cm. a Tinh đo cung của lo xo. Lấyg-10 m/s. D. Nếu treo thêm vật m2 vào ló xo thấy tổng độ dãn của lò xo 7,5cm. Tinh khối lượng m2? Câu 19. Con lắc lo xo treo trên mặt phẳng nghiêng nhu hinh vẽ, tạo với mặt phẳng 1 góc 30o chiều dài ban đầu khi chưa treo vật là = 80(cm), vật năng gắn vào k= 100 (N/m).Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng trên mặt phẳng nằm nghiêng là bao nhiêu.Bỏ qua ma sát lấy g=10m/s2 Câu 20. Một vật khối luợng 2kg dưoc dấy bởi một lực F hướng xuống hợp với phương ngang mot góc a- 30° Lực F có độ lớn 8N. Biết sau khi bắt đầu chuyển động 2s từ trạng thái đứng yên đi được 4m.Lấy g=10m/s2 a Tinh bệ số ma sát giữa vật và mặt ngang b. Để cho vật có thể chuyển động thắng đều thì F có độ lớn là bao nhiêu?
#Hỏi đáp Physics

có những loại máy cơ đơn giản nào

#Hỏi đáp Physics

Hải nguồn sáng cao bằng nhau và cách nhau một đoạn L=72 cm một tkht đặt trong khoảng hai nguồn ở vị trí thích hợp sao cho ảnh của nguồn này nằm ở vị trí của nguồn kia biết ảnh này cao gấp 25 lần nguồn kia tính tiêu cự của thấu kính

 

#Hỏi đáp Physics
Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 36km/h thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s^2, đến cuối dốc đạt vận tốc 54km/h a) Tìm chiều dìa dốc và thời gian đi hết dốc. b) Tại chân dốc xe bắt đầu hãm phanh, chuyển động chậm dần đều sau 10s thì dừng lại. Tim quãng đường đi được và gia tốc của giai đoạn chuyển động chậm dần đều
#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực