Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho este có CTPT là C3H6O2 tác dụng vừa đủ với NaOH thì thu được X gam muối và 5.52g NaOHbyinhs X Muối

 

#Hỏi đáp Other

cho 200ml dung dịch FeCl3 1M, Fe2(SO4)3 0,5M + dung dịch Y có 0,1M Ba(OH)2, 0,3M NaOH -> a(g) kết tủa tính a=?

 

#Hỏi đáp Other

viết lại câu từ result in sang lead thì viết như thế nào ạ?

#Hỏi đáp Other

Đề thì thấy nhưng ko thấy chỗ làm bài

#Bình luận đề thi Other

Đề thi làm đc đâu?

#Bình luận đề thi Other

giải thíc câu : sau cánh cửa là thế giới riêng của con. cần gấp ạ, mong ad trả lời sớm.... cần liền

#Hỏi đáp Other

khi người khó khăn ta dan tay giúp đở khi ta khó khăn người lẳn lặng mà đi

#Hỏi đáp Other

Có 3 hộp thuốc: hộp I có 7 ống thuốc tốt  2 ống thuốc xấu. Hộp II có 4 ống thuốc tốt và 1 ống thuốc xấu. Hộp III có 3 ống thuốc tốt. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên 2 ống thuốc. Tính xác suất lấy ra được một ống tốt và một ống xấu.

#Hỏi đáp Other

Cho em hỏi phương thức biểu đạt và phong cách ngôn ngôn ngữ của khổ thơ thứ nhất bài chiều tối là j 

#Hỏi đáp Other

today we have to work but linh is ... misapprehension that it's a today

mn giúp mình điền giới từ và giải thik với

#Hỏi đáp Other

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực