Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
cho em hỏi về thuyết trình phần địa chất địa mạo : trình bày về sự phát triển của địa hình miền núi ạ. giúp em với. có tài liệu tham khảo càng tốt ạ
#Hỏi đáp Other

Ghi dùm em công thức với ạ

#Hỏi đáp Other

Supply the correct from of the verb given in brackets:

1, If (need) (be) we can always bring another car.

2, He orders me about as if I (be) his wife.

3, I would rather you (pay) cash

4, It is high time we (leave).

5, It was necessary that every member (inform) himself of these rules.

6, If only I (listen) to my parents!

7, If I (see) you when you passed me in the street, I (say) hello.

8, He advised that we (go) immediately.

 

#Hỏi đáp Other

cho em ảnh đại diện anime đúng với yêu cầu

#Hỏi đáp Other

Cho trước hai số nguyên dương A và B. Hãy tính tổng của chúng.

-Dữ liệu: file văn bản sum.inp chứa hai số nguyên dương A và B, mỗi số nằm trên 01 dong2(A,B<=10^250).

-Dữ liệu ra: file văn bản sum.out chứa kết quả là giá trị tổng cần tìm. 

#Hỏi đáp Other

Theo bạn bản chất nhà nước Việt Nam hiện nay còn mang bản chất giai cấp công nhân không? Tại sao

 

#Hỏi đáp Other

Theo bạn nhà nước Việt Nam hiện nay có còn mang bản chất giai cấp công nhân hay không? Tại sao.

#Hỏi đáp Other
Một hình chữ nhật có hai lần chiều rộng kém chiều dài 8m, nhưng chiều dài lại kém ba lần chiều rộng là 64m. Tính diện tích hình chữ nhật đó với đơn vị là mét vuông ?
#Hỏi đáp Other
Đèn điện biến năng lượng điện thành ánh sáng, người ta có những cách phân loại nào và có thể nhận biết ra sao?
#Hỏi đáp Other

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hai chế độ làm việc với biểu mẫu    (TIN HOC 12 )

#Hỏi đáp Other

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực