Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho em hỏi cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện vs ạ!!

#Hỏi đáp Foreign Language

 anh chị có thể dịch giúp em câu này được không ạ?

It is widely believed that greater participation by women in market-based activities would yield desirable development outcomes

#Hỏi đáp Foreign Language

anh chị giúp em vs ạ !!!

Doris tipotoed up the stairs because she didn't want to wake anyone

=>To

#Hỏi đáp Foreign Language

Mọi người cho mình hỏi , mình có làm một vài bài tập tiếng anh và có câu word form như thế này :

Not........on such a hot day, the beach was crowded ( surprise )

Mình làm là : Not surprising on such a hot day, the beach was crowded 

Nhưng đáp án lại là : Not surprisingly  on such a hot day, the beach was corwded

Ở đây mình không hiểu lắmắm tại sao lại là surprisingly mà không phải surprising. Mọi ngờiời giải thích giùm mình với ạ

#Hỏi đáp Foreign Language

Sạo thi k Dc làm Sao chọn đáp án ạ

#Bình luận đề thi Foreign Language

I wish he would stop criticizing my work (FAULT)

I ' d sooner..............................................................

#Hỏi đáp Foreign Language

Rumors going round, Mr. Long is ________ Head of the Department.

in the proximity of             B. in line for                C. in a***acent to          D. in view of
#Hỏi đáp Foreign Language

make notes, then write a paragraph on the following topic Do you agree and disagree with the following idea? With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home

#Hỏi đáp Foreign Language

make notes, then write a paragraph on the following topic Do you agree and disagree with the following idea? With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home

#Hỏi đáp Foreign Language

Nắm được tính chất, đặc điểm công tác; đối tượng và trọng điểm đấu tranh của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường;

có thể được dịch như thế này không ạ: 

Understanding the quality work  and work characteristics; objects and key points of the struggle of the police force preventing environmental crime;

chuyên ngành điều tra trinh sát có được dịch là detective training?

sẵn đây mình cần tiếng anh chuyên ngành về CA có bạn nào có k ạ? 

#Hỏi đáp Foreign Language

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực