Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho em hỏi. Sự khác nhau giữa such...that va so...that là gì ạ. Em cảm ơn

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

- you are the one saturated with the color all day!

câu này có nghĩa là gì ạ và saturated with sth có phải là một cấu trúc gì không ạ?

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cufng nghia "thời kỳ, thời đại" khi nòa dùng "age, ages, times". Tai sao lại là "Iron age, Bronze Age" nhưng lại the Middle Ages, Anglo-saxon times

 

 

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

chị cho em hỏi công truc của :'It was not until..."

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

phân biệt : must và have to

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

 Sai chỗ nào ạ. Tks mn

After studying all the new materials, the student was able to rise his test score by twenty-five points

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

We are... no obligation to change goods which were not purchased here

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Mọi người cho mình hỏi câu này ạ:
Toan applied for (member) ................... of the music club

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

E là thành viên mới nhưng cho e hỏi là khi mình vào phòng thi thử trên Zuni thì mình không được làm bài trực tiếp trên máy ạ??? Có mục LUYỆN THI LỚP 10 ấy ạ, click vào đó thì có mực phòng thi thử

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực