Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Mọi người giải thích giúp mình phần Reading này với ! 

 

Vấn đề nằm ở câu 18 , 21 , 23 , 26 . 

- Ở câu 18 : đáp án là Guidebook B nhưng mình đọc hoài vẫn không hiểu vì chỉ thấy nó miêu tả về bề ngoài của quyển sách  chứ không hề thấy nó có ghi về việc bề ngoài giống với quyển nào khác và có cùng tác giả hay không

- Ở câu 21 : đáp án là Guidebook F nhưng mình thì nghĩ Guidebook D cũng khá đúng . Xem xét lại thì thấy Guidebook D lại có nhiều chi tiết về thành phố London hơn là Guidebook F . Bởi vậy mình cũng hơi khá phân vân chẳng hiểu sao Guidebook D lại sai

- Ở câu 23 : đáp án là Guidebook A nhưng mình lại thấy nó ghi khá mơ hồ , cũng không thể gọi là có những thông tin lâu đời nhất được . Thay vào đó mình lại nghĩ Guidebook E có phải là đúng và rõ ràng hơn không ? Vì nó đã có từ lâu đời thì thông tin trong nó cũng phải là lâu đời nhất . Không phải sao ?

- Ở câu 26 : Nói thật mình cũng không hiểu nghĩa của câu 26 lắm . Chỉ hiểu mơ hồ thì nó là một phần trong 1 chuỗi . Đáp án là Guidebook E nhưng nếu nói vậy thì mình nghĩ phải là Guidebook F cũng khá đúng.

Mọi người giải thích giúp mình với ! Mình cảm ơn nhiều !

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP EM VỚI Ạ ,EM CẢM ƠN NHIỀU Ạ 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Các anh chị giúp em với điền giới từ vào chỗ trống

Don't make up your mind at once,talk .... with your lawer first

He looked down ... his less fortunate neighbors

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

mn cho e hỏi cụm '' the bit about his mum'' là gì được không ạ? e cảm ơn mn nhiều! :)))

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

a c phân biệt giúp e totally, fully. completely, wholly, entirely với ạ. Em thấy n cứ giống nhau quá

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

sự khác biệt giữa peep và peek là gì vậy ạ?. Thanks

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Fill in the blank with a suitable preposition or particle:

1. The police arrived immediately after a call and caught the burglar .......... the spot.

2. How could you stand .......... and watched him beat the children like that?

3. The only way one can tell the twins .......... is by their haircuts.

4. Tom got carried ..........by the music and wouldn't stop a singing.

5. The doctor thinhks he'll pull ..........now. His temperature has gone down.

6. After th e flood, hundreds of volunteers came .......... with offers of assistance.

7. When the police discovered his history of drunk driving, they took .......... his driver's license.

8. We are in a lot .......... of trouble  unless George managers to repair the radio station.

9. There are plenty of exceptions .......... this view in this country.

10. The Greenpeace movement is going to launch another campaign .......... whaling .

làm ơn giải hộ nhanh ạ~~

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

"------"

-"oh, no . but there's still time. they don't close until half past four

a. do you go to the bank already

b.are you going to the bank now

c have you gone to the bank

d. have you been to the bank yet

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

The weather is going to change soon; I fell it in my_______.

A. body            B. legs           C. skin          D. bones

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ
It takes six hours to drive from London to Edinburgh.

    It is a ..............................................................................

Is this car yours?

    Do you ...............................................................................?

Nên viết lại như thé nào. Thanks

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực