Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Tui thi xong đại học rùi, có bạn nào hỏi gì về Tiếng Anh cứ inbox cho tui nha <3 
Love you guys <3

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Mọi người cho e hỏi bây giờ e muốn tự học Destination B2 thì nên học từ vựng như thế nào ạ? Ngữ pháp thì e hiểu nhưng từ vựng cả một list, rất học và khó phân biệt. Ví dụ như take place và occur, award và reward, pitch và track và court và course và ring và rink. Mong mọi người giúp đỡ phần từ vựng. E cảm ơn ạ.

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Mọi người giải hộ mình câu này

1. I  hate staying up late       (STAND)

2. My son's getting up every morning always happens at  the same time in the same way       ( CLOCKWORK)

3.  Seeing these pictures makes me remember something            ( MEMORY)

4. Nowadays, many couples share the bill when they go out       ( DUTCH)

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

giải dùm e câu này nha viết câu đồng nghĩa của mike and tom arenot good friends

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Mike and Tom are not good friends 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ
14. ________________ the Christmas shopping season begins. A. That is after Thanksgiving B. After Thanksgiving it is C. It is after Thanksgiving that D. It is Thanksgiving that ai giải thích hộ mình với ạ tại sao đáp án là ý C vậy.
#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

http://lingcor.net/ref/75398

Đăng kí Lingcor bằng link này hộ mình ạ

Tks mb nhiều

Mb có thể học tiếng anh trong đó nữa

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

gải thích giúp mình câu này với

her grades have improved, but only.....................

A) in a small amount   B) a few  C) minimum   D) very slightly

Đáp án là D 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

1. The proplem of  ____ among young people is hard to solve

A. employment

B. unemployment

 

2. Don't forget to say goodbye to the ____ before leaving the office

A. interviewer

B. interviewee

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

cái này chọn đồng nghĩa thì phải là agitation chứ ạ

#Gợi ý đáp án Ngoại Ngữ

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực