Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
\int_{-\pi /4}^{0}\frac{dx}{tan-1}
giúp mik tích phân trên vs nhé ...cả nhà
#Hỏi đáp Mathematics
a>0 b>o c>o
tìm max
P=\frac{4}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}+4}}-\frac{1}{a^{2}+b^{2}+2c(a+b)}
#Hỏi đáp Mathematics

bài 1:tìm trên đường thẳng Y=2 các điểm để từ đó kẻ được 3 tiếp tuyến với ĐTHS y-x^3 -3x

bài 2:cho y=(x^2 +2x+2)/(x+1) có đthị (C).CMR: có 2 tiếp tuyến của (C) đi qua A(1;0) và 2 tiếp tuyến này vuông góc với nhau.

bài 3: cho y=(4x-5)/(-2x +3) có M thuộc đồ thị.Gọi I là giao điểm của 2 đường thẳng -2x+3=0 và y=-2.tiếp tuyến tại M giao với hai đường thẳng trên lần lượt tại A,B.

a)CM M là trung điểm AB

b)CM diện tích tam giác IAB không đổi

c)tìm M để chu vi tam giác IAB min

#Hỏi đáp Mathematics

3sin^{2}2x +7cos2x-3=0

a,c giúp e với

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hình chóp SABCD có tứ giác ABCD là hình chữ nhật, AB=a , BC=2a, (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo vs (ABCD) 1 góc 60 độ.

1. Tính góc giữa (SBC),(SCD) với mặt đáy

#Hỏi đáp Mathematics
(8sin^{3}x+1)^{3}-162sinx+27=0

ĐỐ CÁC BẠN LÀM ĐƯỢC KỂ CẢ BLUE AILEN & ZUNI LONG TUẤN
#Hỏi đáp Mathematics

hệ truc 0xyz , A(-1,2,0) , B(-1,1,-1) , C(1,0,3) , D(0,-2,1) . chung minh A,B,C,D tạo thành 1 tứ giác

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực