Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Giúp em câu này với ạ f(x) = sinx- (cos4x)/4 - (cos6x)/6
#Hỏi đáp Mathematics

cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a, đường cao AH. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Gọi P;Q lầ lượt là các hình chiều vuông góc với AB và AC; Gọi O là trung điểm của AM
a;Chứng minh A,P,M,H,Q cùng thuộc một đường tròn.
b,Chứng minh tứ giác OPHQ là hình thoi
c, Xác định M trên cạnh BC để độ dài PQ min. tính min theo a.
Mình cần phần c thoai ạ

#Hỏi đáp Mathematics

Bài 1 vẽ hình như thế nào

 

 

#Hỏi đáp Mathematics
Cho tứ diên OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB =OC =1. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB và OA Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và CN.
#Hỏi đáp Mathematics
Cho tứ diên OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB =OC =1. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB và OA Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và CN.
#Hỏi đáp Mathematics

Một bài thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu trả lời đúng thì được 50 điểm, cáu không trả lời được 1 điểm, câu trả lời sai thì bị 0 điểm

  Làm bài thi nói trên, Đông đạt số điểm nhiều hơn Âu là 44 điểm.

Khi so số điểm của hai bạn Đông và Âu, ta thấy tỉ số điểm của họ là 1,8.

Dựa vào đó, em hãy tính xem mỗi bạn có thể trả lời được nhiều nhất là bao nhiêu câu trả lời đúng.

#Hỏi đáp Mathematics

1) Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hbh. Gọi M,N là trung điểm của BC,SD.

a) Tìm giao tuyến của (SAM) và (BCN)

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SB và mp (AMN)

2) Cho hình chóp S.ABCD,đáy ABCD là tứ giác lồi, các cạnh đối không song song. Gọi M,N là trung điểm của SD,BC, O là giao điểm của AC và BD.

a) Tìm giao tuyến của (SAD)và(MBC), (SAB) và (MND)

b) Tìm giao điểm của MC và mp (SAB)

#Hỏi đáp Mathematics

Các bạn làm hộ mình nhé!! Cảm ơn

#Hỏi đáp Mathematics
Cho phương trình: x^2-2.(m+1)x+2m^2+2***=0 a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 b) TÌM GTLN, GTNN của biểu thức A=(3x2-2x1).x2+(3x1-2x2).x1
#Hỏi đáp Mathematics
giải pt: 3. căn 3 + 3/ (2. căn x) = 2x + 1/ (2x) - 7
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực