Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

2n^3 - 3n^2 + n chia hết cho 6

#Hỏi đáp Mathematics
Hàm số y = e^{x} + e^{-x} có bao nhiêu cực trị? A.0 B.1 C.2 D.3
#Hỏi đáp Mathematics
Hàm số y = e^{x} + e^{-x} có bao nhiêu cực trị? A.0 B.1 C.2 D.3
#Hỏi đáp Mathematics

1 vé số gồm 4 chữ số. Khi quay thưởng nếu bạn mua được vé có số trùng hianf toàm với kết quả thì bạn trúng thưởng giải nhất.Nếu bạn mua đc vé có 3 chữ số cuối trùng hoàn toàn với 3 số cuối của kết quả thì bạn trúng giải nhì.Tìm xác suất sao cho :a) Trúng đc giải nhất.b)Trúng được giải nhì

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng a. M,N lưu động trên AB,AC sao cho AM/BM
+AN/CN =1 . Đặt AM=x, AN=y. CMR: MN^2= x^2 - xy +y^2

#Hỏi đáp Mathematics
Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000000đ một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100000đ một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống . Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng?
#Hỏi đáp Mathematics
Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000000đ một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100000đ một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống . Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng?
#Hỏi đáp Mathematics
Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000000đ một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100000đ một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống . Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng?
#Hỏi đáp Mathematics
Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000000đ một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100000đ một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống . Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng?
#Hỏi đáp Mathematics
Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000000đ một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100000đ một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống . Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng?
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực