Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Có các số từ 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hãy lập số có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho số 1 đứng trước số 2. Số 3 đứng trước số 4 và số 5 đứng trước số 6. Có tất cả bao nhiêu cách lập thỏa mãn điều kiện trên
#Hỏi đáp Mathematics
Có các số từ 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hãy lập số có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho số 1 đứng trước số 2. Số 3 đứng trước số 4 và số 5 đứng trước số 6. Có tất cả bao nhiêu cách lập thỏa mãn điều kiện trên
#Hỏi đáp Mathematics
Có các số từ 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hãy lập số có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho số 1 đứng trước số 2. Số 3 đứng trước số 4 và số 5 đứng trước số 6. Có tất cả bao nhiêu cách lập thỏa mãn điều kiện trên
#Hỏi đáp Mathematics

giúp mình với 

#Hỏi đáp Mathematics

giúp mình với 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hình chóp S.ABCD. ABCD là hình thang vuông tại A, B. SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm BC. K là hình chiếu vuông góc của A trên SM. AK= a.căn15 /6. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (AKD)?

#Hỏi đáp Mathematics

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 9^x -3^{x+2}+2=m có hai nghiệm thực phân biệt

#Hỏi đáp Mathematics

y=\sin ^{6}3x -\cos^{6}3x +12  

#Hỏi đáp Mathematics

Cho hàm số y= x^{2} + m(sqrt(2018 - x^{2}) + 2021 với m là tham số thực. Gọi S là tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại đúng hai điểm phân biệt. Tính S

#Hỏi đáp Mathematics

Tìm cắp giá trị x,y nguyên thỏa mãn\iota x+ 4\iota+\iotay-2\iota=3

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực