Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Thi 2 môn xác suất đậu môn thứ nhất là 0.6. Nếu môn thứ nhất đậu thì khả năng sinh viên đó đậu môn thứ 2 là 0.8. Nếu môn thứ nhất không đậu thì khả năng sinh viên đó đậu môn thứ 2 chỉ là 0.7. Tính sinh viên đó đậu môn thứ nhất. Biết rằng sinh viên đó chỉ đậu 1 môn

Câu b. Sinh viên đó đậu cả 2 môn. Biết rằng sinh viên đó có thi đậu

#Hỏi đáp Mathematics

Cho em hỏi câu 4 ý 3 ạ 

#Hỏi đáp Mathematics

cho đường tròn tâm o đường kính AB, M là điểm đối xứng của O qua A. Qua M kẻ cát tuyến d không đi qua O và cắt đường tròn đã cho tại 2 điểm C và D phân biệt . Gọi P là giao điểm của các đường thẳng AD và BC, Q là giao điểm của AC và BD.

a, cmr PD vuông góc AB

b, gọi K là giáo điểm các đường thẳng AB và PQ. CMR CKOD nội tiếp

c, cmr khi cát tuyến d thay đổi thì điểm K luôn cố định 

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác ABC nhọn. Nửa đường tròn (O) đường kính BC cắt AB,AC lần lượt tại E và D. BD cắt CE tại H,AH cắt BC tại I. Vẽ các tiếp tuyến AM và AN của (O),(M,N là các tiếp điểm).

CM CD.CA+BE.BA=BC^{2}

#Hỏi đáp Mathematics

Cho em hỏi cách tính vecto đơn vị từ 1 vecto thường

#Hỏi đáp Mathematics

1: Tam giác ABC có A (3;5), B (1;-2), C (1;2)

a) lập pt đg tròn  (T) tâm B và tiếp xúc AH

b) lập pt tiếp tuyến của  (T) biết tiếp tuyến tạo với trục hoành góc 45¤

2: Tam giác ABC có S=3/2; A (3;-2); B (2;-3)

a) viết pt đg tròn đg kính AB

b) tim C biết trọng tâm G € d: 3x-y-8=0

3: Cho A (-1;4), B (3;2), C(2;4)

a) viết pt đg tron (T) đg kính AB

b) CMR: C nằm trong (T). Viết ptđt qua C và cắt (T) tại 2 điểm M,N sao cho C là trung điểm MN

#Hỏi đáp Mathematics

giúp mình câu 1 2 3 với 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác nhọn ABC, AH là đường cao. D, E lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC. DE giao AB, AC lần lượt tại M và N
a. 
b. CM: AH là phân giác của góc MHN
c. góc DAE = 2 x góc MHB
d. AH, CM, BN đồng quyKhông có mô tả ảnh.

#Hỏi đáp Mathematics
em có bài hình nghĩ mãi mà k ra hướng làm, anh chị xem hộ e được k ạ :( cho hình thang cân ABCD có đáy lớn là CD, đáy nhỏ là AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường chéo BD ở E. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt đường chéo AC ở F a) Chứng minh tứ giác DEFC là hình thang cân b) Tính độ dài đoạn EF biết AB=5cm, CD=10cm
#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực