Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

giúp mình câu 1 2 3 với 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác nhọn ABC, AH là đường cao. D, E lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC. DE giao AB, AC lần lượt tại M và N
a. 
b. CM: AH là phân giác của góc MHN
c. góc DAE = 2 x góc MHB
d. AH, CM, BN đồng quyKhông có mô tả ảnh.

#Hỏi đáp Mathematics
em có bài hình nghĩ mãi mà k ra hướng làm, anh chị xem hộ e được k ạ :( cho hình thang cân ABCD có đáy lớn là CD, đáy nhỏ là AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường chéo BD ở E. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt đường chéo AC ở F a) Chứng minh tứ giác DEFC là hình thang cân b) Tính độ dài đoạn EF biết AB=5cm, CD=10cm
#Hỏi đáp Mathematics
em có bài hình nghĩ mãi mà k ra hướng làm, anh chị xem hộ e được k ạ :( cho hình thang cân ABCD có đáy lớn là CD, đáy nhỏ là AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường chéo BD ở E. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt đường chéo AC ở F a) Chứng minh tứ giác DEFC là hình thang cân b) Tính độ dài đoạn EF biết AB=5cm, CD=10cm
#Hỏi đáp Mathematics

Trong không gian oxy cho 5 điểm A (1;2;3) B(0;0;2) C(1;0;0) D(0;-1;0) E(2015;2016;2017). Hỏi từ 5 điểm này tạo thành bao nhiêu mặt phẳng

#Hỏi đáp Mathematics

 giúp mk vs ạ 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác ABC có ABC=60 AD là phân giác trong của góc A ( D thuộc BC) .Từ D kẻ DE vuông góc AB và DF vuông góc với AC . Đặt AB/AC=x . Tính Sabc/Sdef theo x

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho số phức z và ww thỏa mãn :z(w+1)+iw-1=0,|w+2|=1 tìm min của |z-1-3i|

#Hỏi đáp Mathematics

Tinh goc BMKGoi P, Q lan luot la 2 diem thuoc doan BM, BC. Xac dinh vi tri cua P, Q de chu vi tam giac PQH nho nhat

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực