Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Vì sao nói hiệp định Pari tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước

#Hỏi đáp Lịch Sử

trieu dinh hue da ki nhung hiep uoc nao  voi thuc dan  phap ?thoi gian ki ? noi dung?

 

#Hỏi đáp Lịch Sử

Trả lời hộ mình với: chứng minh phong trào cần vương là danh nghĩa tính chất chống pháp là chủ yếu 

 

#Hỏi đáp Lịch Sử

Sao không có chương trình của lớp 10 ạ?

#Hỏi đáp Lịch Sử

Ông Thị Thu Trang, một hậu duệ của nhà Nguyễn có viết:

     "Cho tôi mơ về sông Hương núi Ngự

      Cố đô ơi thật nhục nhã một thời

      Chiều nhà Nguyễn một vết nhơ thanh sử

      Đem máu xương mà giữ mãi khôn nguôi"

Nêu nội dung của bài thơ và phát biểu suy nghĩ của em.

#Hỏi đáp Lịch Sử
Phân tích nguyên nhân tồn tại lâu dài của cuộc khởi nghĩa Yên Thế
#Hỏi đáp Lịch Sử

giữa phong trào Cần Vương vvaf cuộc khỡi nghĩa Yên Thế có nhiều điểm khác biệt (lãnh đạo , mục đích , tính chất ), hãy chỉ rõ. Từ 2 cuộc đấu tranh này hãy chỉ rõ bài học lịch sử về xây dựng , tổ chứa lực lượng trong chống ngoại xâm

 

#Hỏi đáp Lịch Sử

Các anh chị cho em hỏi Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương 

#Hỏi đáp Lịch Sử

Từ 1858-1884, nước ta đã bỏ qua những cơ hội nào để có thể đánh Pháp giành thắng lợi?

Qua các hiệp định mà triều Nguyễn kí với Pháp. Chứng minh triều Nguyễn đầu hàng từng  bước đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp.

Điểm giống và khác khi Pháp tiến đánh Bắc Kì lần I và II?

Cho biết thái độ của triều Nguyễn và thái độ của nhân dân từ 1858-1862, 1862-1867?

 

#Hỏi đáp Lịch Sử

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực