Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Đề thì thấy nhưng ko thấy chỗ làm bài

#Bình luận đề thi Other

Đề thi làm đc đâu?

#Bình luận đề thi Other

giải thíc câu : sau cánh cửa là thế giới riêng của con. cần gấp ạ, mong ad trả lời sớm.... cần liền

#Hỏi đáp Other

khi người khó khăn ta dan tay giúp đở khi ta khó khăn người lẳn lặng mà đi

#Hỏi đáp Other

Có 3 hộp thuốc: hộp I có 7 ống thuốc tốt  2 ống thuốc xấu. Hộp II có 4 ống thuốc tốt và 1 ống thuốc xấu. Hộp III có 3 ống thuốc tốt. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên 2 ống thuốc. Tính xác suất lấy ra được một ống tốt và một ống xấu.

#Hỏi đáp Other

Cho em hỏi phương thức biểu đạt và phong cách ngôn ngôn ngữ của khổ thơ thứ nhất bài chiều tối là j 

#Hỏi đáp Other

today we have to work but linh is ... misapprehension that it's a today

mn giúp mình điền giới từ và giải thik với

#Hỏi đáp Other
#Hỏi đáp Other

Viết đoạn văn nêu bài học em rút ra qua văn bản dức9 tính giản dị của Bác Hồ

#Hỏi đáp Other

trong không gian oxyz cho m(1;2;3) ,mặt phẳng qua m cắt ox,oy,oz tại a,b,c. lập phương trình mặt phẳng (a) sao cho oa+ob+oc lớn nhất

#Hỏi đáp Other

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực