Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

khi người khó khăn ta dan tay giúp đở khi ta khó khăn người lẳn lặng mà đi

#Hỏi đáp Khác

Có 3 hộp thuốc: hộp I có 7 ống thuốc tốt  2 ống thuốc xấu. Hộp II có 4 ống thuốc tốt và 1 ống thuốc xấu. Hộp III có 3 ống thuốc tốt. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên 2 ống thuốc. Tính xác suất lấy ra được một ống tốt và một ống xấu.

#Hỏi đáp Khác

Cho em hỏi phương thức biểu đạt và phong cách ngôn ngôn ngữ của khổ thơ thứ nhất bài chiều tối là j 

#Hỏi đáp Khác

today we have to work but linh is ... misapprehension that it's a today

mn giúp mình điền giới từ và giải thik với

#Hỏi đáp Khác
#Hỏi đáp Khác

Viết đoạn văn nêu bài học em rút ra qua văn bản dức9 tính giản dị của Bác Hồ

#Hỏi đáp Khác

trong không gian oxyz cho m(1;2;3) ,mặt phẳng qua m cắt ox,oy,oz tại a,b,c. lập phương trình mặt phẳng (a) sao cho oa+ob+oc lớn nhất

#Hỏi đáp Khác

anh chị cho em hỏi  với ạ? tại sao em không nhìn được các phương trình mà toàn  bị như trong hình  vậy ạ?

#Hỏi đáp Khác

gdsrtgrrd

#Hỏi đáp Khác

Ví sao vấn đề bảo vệ môi trường lại cần có sự hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới? Bản thân em có vai trò như thế nào trong vấn đề đó?

#Hỏi đáp Khác

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực