Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Các bác cho em hỏi khi cho Co2 vào Naoh và Ca(oh)2 thì sảy ra nhưng phản ứng nào :))) viết phương trình phân tử giúp em nhé :))
#Hỏi đáp Hóa Học

Cho em hỏi bài này với ạ

Nhận biết các chất sau : nacl, na3po4 , cacl2 , kno3 . Chỉ được dùng một thuốc thử không được dùng chất chỉ thị màu

#Hỏi đáp Hóa Học

có 2,24l hỗn hợp 2 anken được chia làm 2 phần bằng nhau.p1 đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch chứa 0.1 mol ca(oh)2 thu được 7.5g kết tủa .phần 2 cho tác dụng hoàn toàn với nước có xúc tác được hỗn hợp 2 ancol .đun nóng hỗn hợp 2 ancol với h2so4 đặc ở 140 đọ một thời gian thu được 1,63 g hỗn hợp 3 ete .hóa hơi lượng ete thu được thể tích bằng thể tích của 0.836g co2

a, xác định 2 anken

b,tính hiệu suất tạo ete của mỗi ancol

#Hỏi đáp Hóa Học

Bài tập chương liên kết hóa học

#Hỏi đáp Hóa Học

Bài tập chương liên kết hóa học

#Hỏi đáp Hóa Học

Bài tập chương liên kết hóa học

#Hỏi đáp Hóa Học

Bài tập chương liên kết hóa học

#Hỏi đáp Hóa Học

Khi phân tích một chất hữu cơ A thấy thể tích CO2 bằng thể tích hơi nước và mCO2 + mH2O=1,75mO. Tìm CTPT của A biết tỉ khối hơi của A với CO2 bằng 2 

#Hỏi đáp Hóa Học

Nung m gam hỗn hợp Al(NO3)2 Cu(NO3)2 có tỉ lệ mol 1:1 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất răn A và hỗn hợp khí B. Trộn 0.336l NO2 vào hỗ hợp khí B sau đoa hấp thụ toàn bộ vào nước thu được 800ml dung dịch có pH=1 tính m

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực