Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

cho dung dịch riêng biệt HCl

 

#Hỏi đáp Chemistry

Một nguyên tố có hợp chất với hidro có công thức RH3. Trong oxit cao nhất oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định tên nguyên tố đó?

Mọi người giúp em giải bài tập này với ạ! Em xin cảm ơn! 

#Hỏi đáp Chemistry

tại sao điều chế photpho cho ra photpho trắng?

 

#Hỏi đáp Chemistry

Cho hỗn hợp m(g) saccarozo và mantozo tỉ lệ 1:1. Thủy phân với H bằng nhau và bằng 80%. Trung hòa sp được 73.44 Ag. Tính m, em làm k ra :((

A.68,4

B.34,2

C.45,6

D.38

#Hỏi đáp Chemistry

nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-¹ nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u. Biết trong tinh thể,các nguyên tử kẽm chỉ chiếm 68,2% thể tích, phần còn lại là không gian rỗng . Khối lượng riêng của kẽm tính theo lý thuyết là bao nhiêu ?

 

#Hỏi đáp Chemistry

Cho ion X(-)  Có lop ngoài cùng là 4s2

a/Viết cấu hình electron của nguyên tử X duoi dạng chữ so,ô ô luobg tử và bo bốn số lượng tử của e điền vào sâu cùng trong cấu hình electron nguyên tử của X

 b/ xác dinh vị tri cua x trong bảng tuần hoàn và nêu một so tính chất cơ bản của X

c/ trong cấu hình electron nguyên tử có bao mức năng lượng? Bao  nhiêu phân mức nang lượng? Bao nhieu AO?

 

#Hỏi đáp Chemistry

Al và Fe có tác dụng với H2SO4 ( loãng , dư ) không vậy ? :)

các bạn giúp mình vs nha :)

mk cảm ơn mấy bạn nhiều ạ :)

#Hỏi đáp Chemistry

180 - Sn

#Gợi ý đáp án Chemistry

co dư lưu ý

#Gợi ý đáp án Chemistry

Cho 3 đồng vị X có tổng số khối là 87 đồng vị 1 chiếm 92,23% ,đồng vị 2 chiếm 4,67% ,đồng vị 3 chiếm 3,1%.số N trong đồng vị 2 hơn đồng vị 1 là 1 và nguyên tử khối trung bình là 28,0855

Câu a :  xát định 3 đồng vị

Câu b :  nếu Đồng vị có N=P tìm số N của mỗi đồng vị

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực