Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

mọi người hãy thử sức với bài tập này nha

đun nóng m (g) hh E gồm 2 este đơn chức trong 100 g dd NAOH 10%(***),cô cạn dd spu thu đc ancol Y và a gam hh F gồm 4 chất rắn .đốt cháy ht F thử đc NA2CO3,CO2 và 4,77 g H2O.biết tổng số nguyên tử của 2 este là 25 .khối lg của muoi có ptu khối lớn nhất trong a gam F ?

#Hỏi đáp Hóa Học

Các bạn giúp mik câu 9, 11 nhà! 

#Hỏi đáp Hóa Học

 Giúp mình với ạ! 
Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đơn chức bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí sau khi đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy khối lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên gọi của 2 amin là?

#Hỏi đáp Hóa Học

hòa tan hết 12,45 gam hỗn Hợp A gồm Al, Zn trong 1520 ml dung dịch HNO3 a M (vừa đủ)  , thu được dung dịch B có khối lượng là 8,61 gam và 2,912 lít hỗn hợp 2 khí không màu trong đó có một khí hóa nâu trong không khí, tính a. 
- cảm ơn mấy anh chị rất nhiều.

#Hỏi đáp Hóa Học

Nhận biết:

-NaOH, Ba(OH)2, HCl,Na2SO4

-HCl, Ba(OH)2, K2SO4, NaCl

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho 30.005 hh

 

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Chất A : Cx_{7}Hx_{8}Ox_{2} tác dụng với Na theo tỉ lệ mol 1:2 với NaOH theo tỉ lệ 1:1.Nhận xét nào sai:

A. A có 3 công thức cấu tạo

B. A không làm đổi màu giấy quỳ

C. A thuộc loại monophenol

D. A tác dụng với dung dịch brom theo tỉ lệ mol 1:2

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho 4.6 g rượu nio đơn chức A tác dụng với Na (dư) thì thu được 1.68 l khí H2 (đktc). Mặt khác khi đốt cháy hoàn toán 4.6 g A thu 6.6 g CO2. CTPT của A là?

Ai giúp em bài này ạ? Em cảm ơn ạ!

#Hỏi đáp Hóa Học

Hòa tan 15.3 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 1 và 2 vào dd HCl dư thu được dd X và 3.36l khí ( đktc). Tính khối lượng muối khan thu được khi cô can dd X 

Giúp em với em đang cần gấp ạ em cảm ơn 

#Hỏi đáp Hóa Học

cho cong thu hoa hoc brom

 

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực