Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Tại sao nói phong trào Cần Vương chấm dứt là kết thúc của vai trò lãnh đạo phong kiến ? Giúp em với ạ
#Hỏi đáp History
Tại sao nói phong trào Cần Vương chấm dứt là kết thúc của vai trò lãnh đạo phong kiến ? Giúp em với ạ
#Hỏi đáp History

Anh chị giúp em 2 câu hỏi này với ạ

1. Trình bày vai trò quốc lôn 18

2. Trình bày vai trò của sông Hồng với đời sống sinh hoạt hằng ngày, kinh tế, văn hóa, quốc phòng

Em cảm ơn ạ

#Hỏi đáp History

hà Nguyễn có trách nhiệm như thế nào trong việc để nước ta rơi vào tay giặc?

 

#Hỏi đáp History

Phân tích những đóng góp quan trọng của miền Bắc XHCN trong kháng chiến chống Mỹ?  giúp mình với nhé, cảm ơn mn nhiều ạ 

#Hỏi đáp History

Vì sao các phong trào cần vương đều bị thất bại? Theo em, lúc bấy giờ các phong trào
cần điều gì để thay đổi?(lớp8)

#Hỏi đáp History
vì sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại
#Hỏi đáp History
vì sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại
#Hỏi đáp History

Tại sao nói hành động ném 2 quả bom nguyên tử của Mĩ xuống Nhật Bản là hành động tranh công bỉ ổi của Mĩ đối với Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít? 

#Hỏi đáp History

Sự phát triển của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2, nguyên nhân của sự phát triển và nguyên nhân nào là nguyên nhân chính, nền kinh tế Nhật Bản có những hạn chế gì? 

Mong mọi người giúp đỡ. 

#Hỏi đáp History

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực