Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Trình bày và giải thích sự khác nhau giữa thiên nhiên vùng đông bắc và tây bắc, giữa trường sơn đông và tây nguyên
#Hỏi đáp Geography

1. Trên bán đảo Trung Ấn hầu như k có hướng núi Vòng cung hay Tây-Đông ạ?

2.Sông ngòi của đông nam á hải đảo có đặc điểm chung là chảy theo hướng Bắc Nam ạ?

 

#Hỏi đáp Geography
1. Trình bày khái quát phần biển và phần đất liền nước ta. Liên hệ thực tế 2. Trình bày đặc điểm khí hậu, hải văn nước ta 3. chứng minh việt nam là nước giàu tài nguyên. Nêu hiện trạng và giải pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Liên hệ thực tế
#Hỏi đáp Geography

Ví dụ về vai trò của ngành công nghiệp năng lượng

#Hỏi đáp Geography

Kể tên 1 số mỏ khoáng sản mà em biết

#Hỏi đáp Geography

Trình bày và giải thích hoàn lưu gió mùa của châu Á?

#Hỏi đáp Geography

how to ve bieu do khi hau

 

#Hỏi đáp Geography

So sánh đặc điểm kinh tế cuả ĐBSHvà DBSCL

 

#Hỏi đáp Geography

lam cho mk phân tu luân voi ak

#Hỏi đáp Geography

2

#Hỏi đáp Geography

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực