Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

1.Put my name on the cheque

=>Make.......

2.The first thing I want to do is to thank you all for inviting me today

=> I want to......

3.Could you tell me a good place for a quiet holiday?

=>Could you

4.Give me a direct answer 

=> Don't beat..... 

#Hỏi đáp Foreign Language
Các anh chị ơi giúp em với ạ, làm và giải thích nhé ạ ^^ The original World Cup trophy was given(A) permanent(B) to Brazi*** honour(C) that country's record third world cup title in Mexico in (D) 1970. Tìm và sửa lỗi sai ạ
#Hỏi đáp Foreign Language

Cho mình hỏi decrease to 4.2% from 4.5% in march ý là giảm xuống còn 4.2%-4.5% hay là giảm từ 4.5% xuống còn 4.2% ?

#Hỏi đáp Foreign Language
Phân biệt Habitant và Inhabitant ạ?
#Hỏi đáp Foreign Language

Đáp án: speaks
Bạn xem chi tiết tại đây nhé website luyện thi Toeic online

 

#Gợi ý đáp án Foreign Language
Many people ( speak ) ........english nowadays
#Hỏi đáp Foreign Language
Many people ( speak ) ........english nowadays
#Hỏi đáp Foreign Language

tại sao ạ 

#Gợi ý đáp án Foreign Language

Gary is the best football player in our group (WELL)

=> No one in our group...........Gary

 

 

#Hỏi đáp Foreign Language

Which has circle has the bigger radius?

Circle A: diameter 15.5 cm

Circle B: circumference 40 cm

#Hỏi đáp Foreign Language

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực