Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Viết lại câu mình viết theo cách này đc ko? He is determined to carry on working when he is 65. -> He has no " plan to give up" working when he is 65. Mình thấy trên mạng làm là " intention of....",thì câu của mình có chấp nhận được ko?
#Hỏi đáp Foreign Language
Viết lại câu mình viết theo cách này đc ko? He is determined to carry on working when he is 65. -> He has no " plan to give up" working when he is 65. Mình thấy trên mạng làm là " intention of....",thì câu của mình có chấp nhận được ko?
#Hỏi đáp Foreign Language

The two trains came ________ ten metres of collision.

Cho em hỏi tại sao đáp án là within ạ?

Em cảm ơn nhiều!

#Hỏi đáp Foreign Language

Stop that nonsense,.....?

A do not you  B do you  C will you  D are not you

#Hỏi đáp Foreign Language

nobody could have predicted that the show would arouse so much interst and that over two hundred people___ away.

a. would have turned

b.would turn

c.had been turned

d.would have to be turned

#Hỏi đáp Foreign Language
cho mình hỏi cụm từ " consider it strange" nghĩa là gì vậy
#Hỏi đáp Foreign Language
giúp mình với mình đang cần gấp . I couldn't...........her, she is one of the fastest runners in my school. A. come up with B.catch up with C.put up with D.all are correct
#Hỏi đáp Foreign Language

Complete the following sentences using the verbs given in the box. You have to use the correct tenses of the verbs and the appropriate particles

give, go, let, call, fall, come, make, break, wear, bring

1. The gun ... ... in his hand when he was cleaning it

2. We've made all the arrangements. Let's hope our plans don't ... ... at the last moment

3. To cover his absence, he decided ... .... a complete false story about being involved in a car accident

Thanks!

#Hỏi đáp Foreign Language

Quận 7 nên học tiếng anh thiếu nhi ở đâu tốt nhất? Mình đang cần tìm khóa tiếng anh trẻ em cho con gái 9 tuổi đang học lớp 3 mà chưa biết chỗ nào chuyên dạy tiếng anh luyện thi Movers luôn, cháu khá hiếu động và rất ham hát tiếng anh. Mỗi khi cả nhà bật video bài hát tiếng anh nào là cháu bập bẹ hát theo. Nếu có trường nhận dạy anh văn thiếu nhi gần nhà ở quận 7 thì quá tốt rồi.

#Hỏi đáp Foreign Language

9,75 khi chỉ mới lớp 8

#Bình luận đề thi Foreign Language

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực