Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Complete the following sentences using the verbs given in the box. You have to use the correct tenses of the verbs and the appropriate particles

give, go, let, call, fall, come, make, break, wear, bring

1. The gun ... ... in his hand when he was cleaning it

2. We've made all the arrangements. Let's hope our plans don't ... ... at the last moment

3. To cover his absence, he decided ... .... a complete false story about being involved in a car accident

Thanks!

#Hỏi đáp Foreign Language

Quận 7 nên học tiếng anh thiếu nhi ở đâu tốt nhất? Mình đang cần tìm khóa tiếng anh trẻ em cho con gái 9 tuổi đang học lớp 3 mà chưa biết chỗ nào chuyên dạy tiếng anh luyện thi Movers luôn, cháu khá hiếu động và rất ham hát tiếng anh. Mỗi khi cả nhà bật video bài hát tiếng anh nào là cháu bập bẹ hát theo. Nếu có trường nhận dạy anh văn thiếu nhi gần nhà ở quận 7 thì quá tốt rồi.

#Hỏi đáp Foreign Language

9,75 khi chỉ mới lớp 8

#Bình luận đề thi Foreign Language

Martha Graham, ......, has run her own dance company for half a century.

A. Is the great modern choreographer

B. One of the great modern choreographers

C. That the great modern choreographers

D. The modern choreographers were great

#Hỏi đáp Foreign Language

He has been studying English for many years. He should have realized sooner that his grammar was incorrect. 

A. He has been studying E for many years to have soon realized that his grammar was incorrect 

B. He has been studying E for many years that he should have realized sooner that his grammar was incorrect 

C. No sooner has he been studying E for many years than he should have realized that his grammar was incorrect 

D. Though he has been studying E for many years , he did not realize sooner that his grammar was incorrect 

#Hỏi đáp Foreign Language

Although he was very tired, he agreed to help me with my homework. 

A. Tired as he was, he agreed to help me with my homework 

B. Despite being very tired, but he agreed to help me with my homework 

C. Tired though he was, but he agreed to help me with my homework 

D. As tired as was he, he agreed to help me with my homework 

#Hỏi đáp Foreign Language

Cho e hỏi sự khác nhau giữa toil, drudgery, grind và labour là gì ạ

#Hỏi đáp Foreign Language

people here....complain if the service is bad. It's just that I personally tend.... to 

#Hỏi đáp Foreign Language

I cant concentrate...my work....all that noise

Cho mình hỏi khúc sau gioi tu gì ạ. 

#Hỏi đáp Foreign Language

in water polo,a shot is successful if the ball completely passes between the goal posts and underneath the.......

A.net B.crossbar C.ball D.goalie

#Hỏi đáp Foreign Language

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực