Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

cho 100 ml dd Al2(SO4)3 x M vào 350 ml dd KOH 2M thì thu được 7,8 g kết tủa.tính gtri x.

e mới học phần này,e chưa hiểu lắm!!!mong các a,c giúp đỡ.e cảm ơn 

#Hỏi đáp Chemistry

1, để trung hòa dd hh chứa 0,1 mol NaOH vào 0,15 mol Ba(OH)2 cần thể tích dd hh chứa HCl 0,1 M và H2SO4 0.05 M là bao nhiêu?

2, hòa tan hoàn toàn m gam BaO vào nước thu được 200 ml dd X có pH=13.tính gtri m

3,dd X chứa hh cùng số mol CO2 2- và SO4 2-.cho dd X td với dd BaCl2 dư thu được 43 gam kết tủa.tính số mol mỗi ion có trong dd X

4,khi cho 100ml dd KOH 1M vào 100ml dd HCl thu được dd có chứa 6,525 gam chất tan.nòng độ mol/lit của HCl trong dd đã dùng là bao nhiêu?

các a,c giúp e bài nào cũng được.ths a,c ạ

#Hỏi đáp Chemistry
Một este A mạch hở (tối đa 3 chức este ,Không có chức nào khác ) pứ với dd KOH nhiêt độ  thu muối và 1,24g cùng dãy đồng đẳng hoá hơi hoàn toàn lượng ancol nầy thì thu thể tích bằng thể tích 0,84g N2(đkc)  .Hai ancol là:
A/CH3OH và C3H7OH;CH3OH và C2H5OH
B/CH3OH và C2H5OH
C/CH3COOH và C3H7COOH
D/HCOOH và C3H7COOH
#Hỏi đáp Chemistry
Có ai còn online ko????????????????????
#Hỏi đáp Chemistry
có 10ml dd Hcl có pH=3, Cần thêm bn ml nc' cất để thu đc dd axit pH=4
#Hỏi đáp Chemistry
Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là
                        A. 31,45 gam. B. 33,99 gam.  C. 19,025 gam.            D. 56,3 gam
các anh chị sử dụng định luật bào toàn khối lượng để giải giúp em xem có ra không nhé
#Hỏi đáp Chemistry

Ai có tài liệu tổng ôn lý thuyết hóa k?

#Hỏi đáp Chemistry
đốt cháy amin A bằng lượng không khí vừa đủ (chứa 80%N2 VÀ 20%"O2 về số mol ) thu được 0,582 gam co2 ;0,54 gam h20 và 2,5536 lít N2(DKTC),A LÀ
#Hỏi đáp Chemistry
Hỗn hợp M gồm ancol X axit cacboxylic Y ( đều no, đơn chức , hở ) và este Z tạo từ X và Y . Đốt cháy htoan m gam M cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2 , sinh ra 0,14 mol CO2 . Cho m gam M trên vào 500 ml dung dịch NAOH 0,1 M đun nóng , sau kết thúc các pư thu được dung dịch N . Cô cạn dung dịch N còn lại 3,68 gam chất khan . Tìm công thức của Y
#Hỏi đáp Chemistry
chất hữu cơ A chỉ chứa C,H,O có CTPT trùng CTĐGN.Cho 2,76 gam A tác dụng với 1 lượng vừa đủ NaOH,chưng khô thì phần bay hơi chỉ có H2O phần chất rắn khan chứa 2 muối có khối lượng 4,44 gam.Đốt cháy hoàn toàn 2 muối này được 3,18 gam Na2CO3 2,464 lít CO2(đktc) và 0,9 gam H2O.Nếu đốt cháy 2,76 gam A thì khối lượng H2O thu được là? xin mọi người chỉ cho em cách làm bài này với ạ!
#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực