Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Có ai còn online ko????????????????????
#Hỏi đáp Chemistry

a

#Gợi ý đáp án Chemistry
Bài này siêu khó, mình nghĩ mãi không ra : 

Câu 3: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X gồm axit 2,4-đihiđroxibenzoic, anđehit acrylic, vinyl acrylat thu được 6,72 lít CO2 (ở đktc) và 2,7 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 5,88  B. 5,60  C. 8,40  D. 6,30

#Hỏi đáp Chemistry

Đáp án phải là B, vì:

OH-=0,25;CO2=0,2

=> (CO3)2- = 0,05    => m kết tủa= 9,85

#Gợi ý đáp án Chemistry

cho 100 ml dd Al2(SO4)3 x M vào 350 ml dd KOH 2M thì thu được 7,8 g kết tủa.tính gtri x.

e mới học phần này,e chưa hiểu lắm!!!mong các a,c giúp đỡ.e cảm ơn 

#Hỏi đáp Chemistry

đáp án sai thì phải

#Gợi ý đáp án Chemistry

H2so4.3so3 + h2o --> 4h2so4

0,01.    <-----------------0,04

đáp án câu b chứ ta?

#Gợi ý đáp án Chemistry

phai là C chứ nhỉ bới vì

khối lượng glucozo cần là: 

#Gợi ý đáp án Chemistry
giup e cau 4,5 va cau 10 voi a! xin cam on cac anh chi !!

#Bình luận đề thi Chemistry
Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào dd chứa 0,42 mol Ca(OH)2  thu được a gam kết tủa. Tách lấy kết tủa, sau đó thêm tiếp 0,6V lít khí CO2 nữa, thu thêm được 0,2 gam kết tủa nữa. Tính V:
#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực