Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

đoạn văn 200 chữ nói về việc “đôi lúc cần thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân tạo ra”

#Hỏi đáp Chemistry

Đốt cháy 9,2g hợp chất hữu cơ A hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy hoàn toàn qua bình đựng P2O5 dư, bình 2 đựng Ca(OH)2 . Sau thí nghiệm bình 1 tăng 10,8g bình 2 xuất hiện 30g kết tủa, lại tiếp tục thêm dd xút dư vào bình 2 lại xuất hiện thêm 5g kết tủa nữa
a, cm A là dẫn xuất
b, tìm CTPT, viết CTCT của A

#Hỏi đáp Chemistry
Cho 11,2 gam bột sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 sau pư làm toàn thu được kết tủa Y. Hoà tan hoàn toàn kết tủa Y trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thấy có 1mol HNO3 đã pư. Vậy nồng độ MOL/l của dung dịch CuSO4 là
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao trong bài thơ chiều tối nhà thơ không nhà tới chữ tối mà người đọc văn hiểu được trời đang tối
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao trong bài thơ chiều tối nhà thơ không nhà tới chữ tối mà người đọc văn hiểu được trời đang tối
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao trong bài thơ chiều tối nhà thơ không nhà tới chữ tối mà người đọc văn hiểu được trời đang tối
#Hỏi đáp Chemistry
Để thu được 1000kg NH4H2PO4 có hàm lượng N = 10% cần bao nhiêu NH3
#Hỏi đáp Chemistry

Nung 5,6 g Fe với 3,2 g S ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có oxi thu được hh chất rắn X . Cho X vào dung dịch HCl dư thu được hh chất khí Y . Tỉ khối của Y với H2 là 10,6 . Tính hiệu suất của phản ứng giữa Fe và S

#Hỏi đáp Chemistry

Hỗn hợp A gồm o2 và o3 có tỉ khối với h2 là 18 

a) xác định %V của mỗi khí trong hỗn hợp A

b) nếu cho 14,4g hỗn hợp A trên tác dụng hết với dung dịch KI dư thì thu được bao nhiêu g iot

#Hỏi đáp Chemistry
câu 12. Thuyết cơ học lượng tử về liên kết (VB, lai hóa; MO)? Luận điểm của thuyết VB? Theo thuyết VB, liên kết sigma (σ) và liên kết pi (π) được hình thành như thế nào? Đặc điểm cơ bản của 2 loại liên kết này? Trên quan điểm của thyết VB, hãy giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử sau: H2, N2, Cl2, HCl. Cho biết H (Z=1), N (Z=7), Cl (Z=17). câu 13. Hóa trị của nguyên tố? Cách xác định hóa trị của nguyên tố ở trạng thái cơ bản và kích thích của Be, C, S. Cho biết Be (Z=2), C (Z=6), S (Z=16). câu 14. Thế nào là sự lai hóa? Các kiểu lai hóa thường gặp? Ý nghĩa của thuyết lai hóa? Đặc điểm của orbital lai hoá? Các kiểu lai hoá? giúp mình với mí bạn?
#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực