Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

giải giúp em vs ạ 

#Hỏi đáp Chemistry
Cho 2,24 lít propen hợp nước sau đó lấy toàn bộ lượng ancol thu được đem oxi hoá bằng CuO. Lấy hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng (hỗn hợp X) với CuO cho tác dụng với Ag2O/dung dịch NH3, t0 thì thu được 4,32 gam Ag. Hãy xác định % khối lượng của anđehit trong hỗn hợp X: A. 20% B. 40% C. 60% D. 50%
#Hỏi đáp Chemistry
Cho 2,24 lít propen hợp nước sau đó lấy toàn bộ lượng ancol thu được đem oxi hoá bằng CuO. Lấy hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng (hỗn hợp X) với CuO cho tác dụng với Ag2O/dung dịch NH3, t0 thì thu được 4,32 gam Ag. Hãy xác định % khối lượng của anđehit trong hỗn hợp X: A. 20% B. 40% C. 60% D. 50%
#Hỏi đáp Chemistry
Cho 2,24 lít propen hợp nước sau đó lấy toàn bộ lượng ancol thu được đem oxi hoá bằng CuO. Lấy hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng (hỗn hợp X) với CuO cho tác dụng với Ag2O/dung dịch NH3, t0 thì thu được 4,32 gam Ag. Hãy xác định % khối lượng của anđehit trong hỗn hợp X: A. 20% B. 40% C. 60% D. 50%
#Hỏi đáp Chemistry

Tác hại và tác dụng của phenol???

 

#Hỏi đáp Chemistry

Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol clo và 0,13 mol oxi phản ứng vừa hết với hỗn hợp Y gồm magiê và nhôm tạo ra 21,17 gam hỗn hợp các muối clorua và oxít của 2 kim loại . Thành phần % của nhôm theo khối lượng trong Y là:

#Hỏi đáp Chemistry

Hòa tan hoàn toàn 1 ít oxit FexOy bằng h2so4 đặc nóng, thu được 2,24 lít so2 (ĐKTC) phần dd đem cô cạn được 120g muối khan . Xác định công thức FexOy

#Hỏi đáp Chemistry

hidrat hoá một ankin hiệu suất H% thấy các chất hữu cơ lúc sau chỉ gồm 2 chất trong đó tổng số mol là 1,08. cho toàn bộ 2 chất này phản ứng hoàn toàn với AgNO3 trong NH3 đun nóng được 238,464g kết tủa. giá trị của H?

#Hỏi đáp Chemistry

Ai giải giùm e 2 bài này với ạ

1.Khi thực hiện pư chuyển CH4 thành C2H2 ở đk thích hợp thu đc hh khi X gồm CH4, C2H2 và H2. Lấy một lượng X cho qua chất xt nung nóng thu đc hh Y gồm C2H6,C2H4,CH4,C2H2 và H2. Sục Y vào dd Br2 dư thì khối lượng bình brom tăng 1,355g và thoát ra 7,28l TC hh khí T có tỉ khối so với H2 là 5,3.Tính V O2 TC đủ để Y cháy vừa hết

2.Đốt cháy hoàn toàn V lít một H.C hở X thì cần 7V lít O2 và tạo ra 5V lít CO2 (các V ở cùng đk).Biết X cộng H2 dư (xt:Ni ,t o) tạo ra H.C no có mạch phân nhánh. XĐịnh CTPT và các CTCT có thể có cho X. Nếu X là nguyên liệu tạo ra cao su thì tên X là gì? Viết pư tạo cao su từ X.

Em cảm ơn ạ

#Hỏi đáp Chemistry

Khử nước hoàn toàn hỗn họp 2 acncol thu được 2 ăn lên dong dang liên tiếp có tỉ khối hơi so với h2 là 23,8

a, Tìm CTPT Việt CTCT va tinh Phan trăm khỏi lượng 2ancol 

b, tinh khỏi lượng co2 va hoi nước tạo thành khi doi 6,56 g hỗn họp 2ancol trên

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực