Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

B là oxit của N, ở đktc 1l khí B nặng bằng 1l khí CO2. Tìm CT của B

#Hỏi đáp Chemistry
cô c dịch sau phản cả bazo du v tự với hơn hợp dd axit dư và muối
#Hỏi đáp Chemistry
Cho em hỏi là nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng có chứa cả bazo du va phần bazo bị cợc tính là khối lượng muối khan không ạ Tương tự với hơn hợp dd axit dư và muối
#Hỏi đáp Chemistry
Cho em hỏi là nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng có chứa cả bazo du va muoi sẽ thu được muối khan vậy khối lượng phần bazo bị cô cạn có được tính là khối lượng muối khan không ạ Tương tự với hơn hợp dd axit dư và muối
#Hỏi đáp Chemistry
Cho em hỏi là nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng có chứa cả bazo du va muoi sẽ thu được muối khan vậy khối lượng phần bazo bị cô cạn có được tính là khối lượng muối khan không ạ Tương tự với hơn hợp dd axit dư và muối
#Hỏi đáp Chemistry
Số phân tử NO2
#Hỏi đáp Chemistry

Đốt cháy hoàn toàn 8 gam một mẫu than gồm C có lẫn S rồi cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình tăng thêm 24 gam. Tính hàm lượng cacbon trong mẫu than.

 

#Hỏi đáp Chemistry

tính khối lượng pirit sắt có chứa 15% tạp chất cần dùng để điều chế 1 tấn H2SO5 98%.Biết rằng khối lượng hao hụt trong sản xuất là 10%

#Hỏi đáp Chemistry
Mọi người ơi giúp e giải bài này bằng pp quy đổi với ạ: Hỗn hợp E chứa 2 amin no, đơn chức mạch hở; một amin no, hai chức, mạch hở và hai anken. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E trên cần vừa đủ 0,67 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,08 mol N2. Biết trong m gam E số mol amin hai chức là 0,04 mol. Giá trị của m là:
#Hỏi đáp Chemistry
Mọi người ơi giúp e giải bài này bằng pp quy đổi với ạ: Hỗn hợp E chứa 2 amin no, đơn chức mạch hở; một amin no, hai chức, mạch hở và hai anken. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E trên cần vừa đủ 0,67 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,08 mol N2. Biết trong m gam E số mol amin hai chức là 0,04 mol. Giá trị của m là:
#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực