Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp bột CuO và Fe2O3 cần vừa đủ V lít H2(đktc) thu được 24g hỗn hợp kim loại và 11,2l hơi nước (đktc) a) Tính thể tích H2 cần dùngb) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi oxit.

#Hỏi đáp Chemistry
hh X gồm Mg, Cu tác dụng với H2SO4 đ cho 3,36l SO2(đktc). cũng 1 lượng hh X trên tác dụng với H2SO4 loãng cho ra 2,24l H2(đktc). định khối lượng hh X
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao glixerol không hút nước được nhưng lại có tác dụng dưỡng ẩm
#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao glixerol không hút nước được nhưng lại có tác dụng dưỡng ẩm
#Hỏi đáp Chemistry

Cho hỗn hợp x gồm 0.1 mol axetilen và 0.1 mol andehit axetic tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3. tính khối lượng chất rắn thu được

#Hỏi đáp Chemistry

Cho m gam kim loại R tác dụng hết cl2 thủ được 4.944m gam muối clorua. R là kim loại nào

#Hỏi đáp Chemistry

Cho 0,87 gam một anđehit no, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với Agno3 trong amoniac sinh ra 3,24 gam Ag

A. Tìm công thức cấu tạo của X

B.  Viết phương trình hoá học xảy ra

#Hỏi đáp Chemistry

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu bằng dung dịch H2 SO4 loãng thu được 268,8 ml khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn mặt khác cũng m gam hỗn hợp đó khi tác dụng với dung dịch H2 SO4 đặc nóng dư thu được 3,3 152 lít khí SO2 điều kiện tiêu chuẩn Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

#Hỏi đáp Chemistry

Đem oxi hóa hoàn toàn hh A gồm Al Zn Mg bằng khí oxi dư thu được 4,46 g hh B chỉ gồm oxit. hòa tan hết B trong dd hcl vừa đủ thu được D. Cô cạn dd D thu được m g muối khan.Xác định m

#Hỏi đáp Chemistry

Giúp mình vs ạ

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực