Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho hỗn hợp m(g) saccarozo và mantozo tỉ lệ 1:1. Thủy phân với H bằng nhau và bằng 80%. Trung hòa sp được 73.44 Ag. Tính m, em làm k ra :((

A.68,4

B.34,2

C.45,6

D.38

#Hỏi đáp Chemistry

nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-¹ nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u. Biết trong tinh thể,các nguyên tử kẽm chỉ chiếm 68,2% thể tích, phần còn lại là không gian rỗng . Khối lượng riêng của kẽm tính theo lý thuyết là bao nhiêu ?

 

#Hỏi đáp Chemistry

Cho ion X(-)  Có lop ngoài cùng là 4s2

a/Viết cấu hình electron của nguyên tử X duoi dạng chữ so,ô ô luobg tử và bo bốn số lượng tử của e điền vào sâu cùng trong cấu hình electron nguyên tử của X

 b/ xác dinh vị tri cua x trong bảng tuần hoàn và nêu một so tính chất cơ bản của X

c/ trong cấu hình electron nguyên tử có bao mức năng lượng? Bao  nhiêu phân mức nang lượng? Bao nhieu AO?

 

#Hỏi đáp Chemistry

Al và Fe có tác dụng với H2SO4 ( loãng , dư ) không vậy ? :)

các bạn giúp mình vs nha :)

mk cảm ơn mấy bạn nhiều ạ :)

#Hỏi đáp Chemistry

180 - Sn

#Gợi ý đáp án Chemistry

co dư lưu ý

#Gợi ý đáp án Chemistry

Cho 3 đồng vị X có tổng số khối là 87 đồng vị 1 chiếm 92,23% ,đồng vị 2 chiếm 4,67% ,đồng vị 3 chiếm 3,1%.số N trong đồng vị 2 hơn đồng vị 1 là 1 và nguyên tử khối trung bình là 28,0855

Câu a :  xát định 3 đồng vị

Câu b :  nếu Đồng vị có N=P tìm số N của mỗi đồng vị

#Hỏi đáp Chemistry

Làm nổ một 100ml hỗn hợp hidro, oxy và nitow trong bình kín. Sau khi đưa hơn hợp về điều kiện ban đầu và cho hơi nước ngưng tụ thì thể tích khí còn lại là 64ml. Thêm 100ml không khí vào hỗn hợp thu được và lại làm nổ tiếp. Thế tích hỗn hợp thu được sau khi đưa về điều kiện ban đầu là 128ml. Xđ thành phần% thế tích của hỗn hợp ban đầu

#Hỏi đáp Chemistry

Cho 6 dụng dịch AgNO3,Hg(NO3)2,Bi(NO3)3,BaCl2,Pb(NO3)2,CuSO4 chứa trong 6 lọ riêng biệt biệt mất nhãn . Chỉ định một thuốc thử KI để nhận biết chúng. Hãy trình bày cách nhận biết và viết phương trình nhân biết

#Hỏi đáp Chemistry

Hòa tan hoàn toàn

Hòa tan hoàn toàn 1,6g kim loại R trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư sinh ra khí SO2(sp khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn lượng SO2 bằng 50ml dd NaOH 0,6 M .Cô cạn dung dịch sau p/ứ được 2,71 g muối khan.Hãy xác định kim loại R?
#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực