Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

cho v lit co2 vao 1000 ml dung dich( k2co3 0,2M koh 0,4M ) sau pư được dd X cho từ từ X vào a lit HCl 0,4 M H2SO4 0,2M sau pư đựoc dd Y Cho dd Ba(OH)2 vào Y sau pư thu được 0,15 mol CO2 và 52,85 g kết tủa tính V, a

#Hỏi đáp Chemistry

Cho mình hỏi một vài câu hỏi ạ - mình cần gấp bạn nào biết câu nào cũng được cho mình xin đáp án + giải thích. Đây là phần hóa đại cương, có dùng nhiều đến sự đẩy, rút electron, Mình cảm ơn rất nhiều :(

Anilin (C6H5NH2) rất ít hòa tan trong nước. Dung dịch nào làm cho Anilin tan nhiều hơn:

A. HCl

B.NaOH

C. Đietyl ete

D. Toluen

Tốc độ phản ứng ester hóa của ancol giảm dần theo dãy nào

A. Ancol bậc I > Ancol bậc II >Ancol bậc III

B. Ancol bậc II> Ancol bậc I >Ancol bậc III

C. Ancol bậc III> Ancol bậc II> Ancol bậc I

D. Ancol bậc III > Ancol bậc I>Ancol bậc II

So sánh độ phân cực của lk - C - Cl trong các hợp chất: CH3CH2Cl (I); (CH3)2CH-Cl (II); CH2=CH-Cl (III), C6H5Cl (IV)

A. I<II<III<IV

B.IV<III<I<II

C.III<IV<II<I

D.III<IV<I<II

Điều kiện để thu được dẫn xuất Poly halogen cực tiểu

A. Dùng theo tỷ lệ 1:1   

B. Dư Halogen

c.dư ankan

D. Tăng xúc tác (to,as)

Những anken nào có thể tổng hợp 1-clo-1metylcyclohexan

A. Metylen cyclohexan

B. 1metyl -1-cyclohexen

C. cả A và B

Tìm tác nhân của pư sau

A + 2NaOH -> Aceton (CH3-CO-CH3) + 2NaCl với A là:

A. RMgX

B. CH3-CO-Cl

C.CH3-C(Cl)3-Ch3

D. CH3CHO

Chất lỏng nào tạo áp suất hơi lớn nhất ở 75 độ C

A. Acid axetic

B. Rượu etylic

C. Axeton

D. Nước

#Hỏi đáp Chemistry

cho 13,6 g hỗn hợp cu, cuo vào dung dịch hno3 0,5m dư thu được 2,24l khí no 

a. viết pthh

b. xác định % khối lượng mỗi chất ban đầu

c. tính thể tích dung dịch axit hno3 đã tham gia phản ứng 

#Hỏi đáp Chemistry

Bài 1 : Cho 1,92 gam Cu vào 100ml dd chứa KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dd A

a/ tính thể tith khí sinh ra ở đktc 

b/ tính thể tích dd NaOH 0,5M tối thiểu cần cho vào dd A để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ có trong dung dịch A

#Hỏi đáp Chemistry

este É 2 chức tạo bởi axit glutamic và 2 ancol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. %Ctrong E=55,3%. Cho 54,25 g E + hoàn toàn với 800ml dd KOH 1M thu được dd X. X cộng HCl dư thu mg muối. m=?

#Hỏi đáp Chemistry

Cho phản ứng: Ag+ + Fe2+ \rightarrow Fe3+ + Ag. Hãy chỉ ra phát biểu sai:

a. Fe3+ oxi hóa được Fe2+.

b. Tính khử của Fe2+ mạnh hơn tính khử của Ag.

c. Ag+ oxi hóa Fe2+ thành Fe3+.

d. Tính oxi hóa của Ag+ mạnh hơn tính oxi hóa của Fe3+.

Giải thích chi tiết giúp mình với

#Hỏi đáp Chemistry

mọi người cho mình hỏi

ví dụ Zn2+ +2e-> Zn E=1

thì Zn->Zn2+ +2e E=1

đúng không ạ?

#Hỏi đáp Chemistry

cho dung dịch riêng biệt HCl

 

#Hỏi đáp Chemistry

Một nguyên tố có hợp chất với hidro có công thức RH3. Trong oxit cao nhất oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định tên nguyên tố đó?

Mọi người giúp em giải bài tập này với ạ! Em xin cảm ơn! 

#Hỏi đáp Chemistry

tại sao điều chế photpho cho ra photpho trắng?

 

#Hỏi đáp Chemistry

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực