Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

 “Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. viết đoạn văn nghị luận

#Hỏi đáp Biology

Viết 1 đoạn văn  “Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa...' giúp em ạ 

#Hỏi đáp Biology

Cho 100 dung dich Hcl 0,1M +100ml dung dich naoh 0,3m 

a)Tìm pH dung dich thu được

b)Tìm vml dung dich 1M can trung hoa dung dich Hcl tren de thu duoc dung dich co pH = 10

 

#Hỏi đáp Biology

Một gen có tích số 2 loại nu bổ sung cho nhau bằng 4% tổng số 1 nu trong gen

a,tính phần trăm từng loại nu của gen ADN

b,nếu số Nu loại T của gen là 630 thì hãy xác định số Nu mỗi loại của gen

#Hỏi đáp Biology

Các bạn có thể cho mình hỏi nếu viết 2n = 8 hay 2n = 14 mà không nói gì thêm thì đấy là NST đơn ạ? 

#Hỏi đáp Biology
#Hỏi đáp Biology

Giúp em bài 2 em mới hc nên k hiểu đề

#Hỏi đáp Biology

Tế bào lưỡng bội của người 2n=46 có 4,06.10^9 cặp nu . Nếu chiều dài trung bình NST ở kì giữa nguyên phân dài 5 Mm thì nó cuộn lại bao nhiêu lần so với ADN

#Hỏi đáp Biology

Một gen có chiều dài 2040 A. Trên mạch 2 của gen có số nu mỗi loại như sau: A=4T ; G=A-T ; X=2T

a) Tính số nu mỗi loại của gen

b) Tính số nu mỗi loại ở từng mạch đơn của gen 

#Hỏi đáp Biology

Phân tử mARN có A = 480 và G- X = U. Gen tổng hợp mARN có A=3/2 G. Mạch đơn của gen có G= 30% nuleotit của mạch. Số lượng mỗi loại ribonucleotit A, U, G, X của mARN lần lượt là bao nhiêu? Chiều dài của gen tổng hợp nên mARN?

#Hỏi đáp Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực