Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy điṇ h mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy điṇ h mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ. II. F1 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ. III. F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. IV. F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ.
#Hỏi đáp Biology

Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của hàm lượng ADN qua các kì của nguyên phân,giảm phân

Làm thế nào để biết được một hình vẽ biểu diễn một tế bào đang ơn nguyên phân hay giảm phân 

giúp em với ai, em học lớp 9

#Hỏi đáp Biology

Hấp thụ hoàn toàn 0.3 mol CO2 vào dd chứa 0.25 mol Ca(OH)2 . Khối lượng dd sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu

#Hỏi đáp Biology

so sánh tuyến sinh dục nam và tuyến sinh dục nữ?

( mấy chế giúp em ! sắp thi học kì rồi lớp 8 Mèo ^^)

#Hỏi đáp Biology

Câu này những đáp án nào đúng ạ? Giải thích hộ e ạ, e cảm ơn!

#Hỏi đáp Biology

Hỗn hợp X gồm 3 ancol. cho Na dư phản ứng với 0,34 mol X thì thu đc 0,6 mol khí. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,34 mol X cần V lít khí oxi thu được 52,8 gam CO2. giá trị nào sau đây gần V nhất
A. 30,7
B. 33,6
C. 31,3
D. 32,4

#Hỏi đáp Biology

giúp em câu 5 với

#Hỏi đáp Biology

Câu này giải chi tiết làm sao ạ?

#Hỏi đáp Biology

Cho e hỏi: bài toán về phả hệ ạ. Vd cá thể có kg (1/3AA : 2/3Aa) x Aa, khi nào thì mình đưa nó về giao tử, khi nào thì chia trường hợp? Em cảm ơn!

#Hỏi đáp Biology

người ta thực hiện một phép lai giữa các cơ thể chưa biết kiểu gen thu được đời con theo tỉ lệ 3 đỏ :1 trắng.có những quy luật di truyền nào có thể giải thích cho phép lai trên

 

#Hỏi đáp Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực