Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Ever since she changed schools she's been ...

A. so much happier

B. much more happier

C. more happier

D.so happier

tại sao B sai ạ?

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

cho em hỏi h2so4 đặ nguội với đặc nóng khác nhau chỗ nào ạ

#Hỏi đáp Hóa Học

đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit no mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một nhón -NH2 và 1 nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư tạo ra m gam kết tủa. Tính m

#Hỏi đáp Hóa Học

I must have a rest. Ican't walk any more

-> I must have a rest. I can't go 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức x thu được 4.4lit co2 và 3.6g h2o nếu cho lượng x ở trên tách nước tạo ete . Tính số gam ete

#Hỏi đáp Hóa Học
#Hỏi đáp Hóa Học

Cho A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c), a,b,c là các số dương thay đổi sao cho 1/a+1/b+1/c=2. Mặt phẳng (ABC) luôn qua điểm cố định có tọa độ là bao nhiêu?

#Hỏi đáp Toán Học

 

Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng:

Your friend is very kind.They often help me

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

em không thấy phiếu trả lời ạ ??? 

#Bình luận đề thi Ngoại Ngữ

Giúp mình giải câu này với ln(x+1) <x

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực