Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho trước hai số nguyên dương A và B. Hãy tính tổng của chúng.

-Dữ liệu: file văn bản sum.inp chứa hai số nguyên dương A và B, mỗi số nằm trên 01 dong2(A,B<=10^250).

-Dữ liệu ra: file văn bản sum.out chứa kết quả là giá trị tổng cần tìm. 

#Hỏi đáp Other

Một hợp tử có 2n = 38 nguyên phân liên tiếp ,biết chu kì nguyên phân là 70 phút tỷ lệ thời gian giữa chu kỳ trung gian với quá trình nguyên phân là 5 /2 và thời gian của kì đầu kì giữa kì sau và kỳ cuối tương ứng với các tỉ lệ lệ là: 1,5 :1: 1,5 :1 .Theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tử từ đầu giai đoạn kì trung gian của lần phân bào đầu tiên .Hãy cho biết thời gian của kì trung gian và các kì của quá trình nguyên phân hợp tử nguyên phân được 4giờ 27phút , xác định số tế bào con ,số cromatit số lượng và trạng thái các nhiễm sắc thể trong tất cả các tế bào conn tại thời điểm trên.

#Hỏi đáp Biology

1. Trên bán đảo Trung Ấn hầu như k có hướng núi Vòng cung hay Tây-Đông ạ?

2.Sông ngòi của đông nam á hải đảo có đặc điểm chung là chảy theo hướng Bắc Nam ạ?

 

#Hỏi đáp Geography

cho tam giác nhọn ABC có góc c>b, đường cao AH .

a so sánh độ dài HB và HC.

b tia phân giác góc HAB cắt cạnh HB tại D. kẻ HE vuông góc với AD(E thuộc AD) cắt cạnh AB tại K. tam giác HAK là tam giác gì ? tại sao?

c kẻ HP vuông góc với AB(P thuộc AB) cắt AD tại S. chứng minh KS//BC 

#Hỏi đáp Mathematics
làm thế nào để tăng độ đa dạng sinh học
#Hỏi đáp Biology

Cho mình hỏi decrease to 4.2% from 4.5% in march ý là giảm xuống còn 4.2%-4.5% hay là giảm từ 4.5% xuống còn 4.2% ?

#Hỏi đáp Foreign Language
Một hỗn hợp X gồm CH3OH , C2H5OH, phenol có khối lượng 29,8 g. Phản ứng vừa hết với 100ml dd NAOH 2M. Phần trăm theo khối lượng phenol là ?
#Hỏi đáp Chemistry
Một hỗn hợp X gồm CH3OH , C2H5OH, phenol có khối lượng 29,8 g. Phản ứng vừa hết với 100ml dd NAOH 2M. Phần trăm theo khối lượng phenol là ?
#Hỏi đáp Chemistry

giúp mình giải bài này với :
sin^2α/(sinα-cosα) - ( sinα+cosα)/(tan^2-1)= sinα+cosα

#Hỏi đáp Mathematics

sin^2α/(sinα-cosα) - ( sinα+cosα)/(tan^2-1) = sinα+cosα

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực