Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

vẽ parabol chỉ có 3 điểm dc ko nhỉ?

 

#Hỏi đáp Toán Học

cho 9g glucozo tác dụng vừa đủ với m (g) Cu(OH)2 thu được dung dịch có màu xanh lam. tìm m

 

#Hỏi đáp Hóa Học

Những loại cây công nghiệp lâu 5 và hằng 5

#Hỏi đáp Địa Lý

cho em hỏi.

có những loại hóa chất nào trong sản xuất gây đột biến gen hay NST k ạk

 

#Hỏi đáp Sinh học

Làm giúp em với ạ. Em cảm ơn 

1) Cho m gam Natri vào 1l dd HCl 0,1M. Sau khi các pư xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được sau pư thì có 7,85g chất rắn khan. Tính giá trị m

2) Hòa tan 4,4g hỗn hợp X bằng lượng dư dd H2SO4 10% thu được 2,24l khí (đktc) và dd A

a. Tính%m mỗi kim loại trong hỗn hợp X

b. Lượng axit dư trong A được trung hòa bởi 100ml đ KOH 1M. Tính mdd H2SO4 ban đầu

3) Hòa tan hoàn toàn 18,1g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al bằng lượng vừa đủ đ HCl 10%. Sau pư thu được 10.08l khí H2 (đktc). Tính mdd sau pư

#Hỏi đáp Hóa Học

Trong hệ quy chiếu địa tâm ( lấ tâm trái đất làm gốc tọa độ ), trái đất quay một vòng xung quanh trục đi qua 2 cực Bắc-Nam hết 1 ngày (24 giờ) bán kính trái đất là 6400 km. tính tốc độ dài của 1 điểm vĩ độ 45 độ Bắc

 

#Hỏi đáp Vật lý

Ai giải giúp mình bài này với . Cho hỗn hợp A gồm 5,4g Al; 16,8g Fe vào đó h2so4 9,8% (loãng) vẩn ***c.                                                        a ) viết ptpư  xảy ra.                                                b ) tính thể tích thu đc (đktc).Biết hiệu suất thu khí 80%.                                                                c ) tính nồng đọ % của chất tan trong đó sau p/ ư

#Hỏi đáp Hóa Học

9,25 :)) lớp 9 thi :))

#Bình luận đề thi Ngoại Ngữ

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Fe và FeCO3 trong dung dịch HCl loãng, dư. sau phản ứng thu được 4,48 lit hỗn hợp khí ở đktc có tỉ khối hơi so với oxi là 1,3913

a. tính khối lượng muối thu được

b. tính % về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu

#Hỏi đáp Hóa Học

hấp thụ hết v lít đktc khí CO2 vào 100ml dung dịch x chứa Ba(OH)2 0,5m và NaOH 0,5m. tìm khoảng giá trị của v để lượng kết tủa thu được luôn đạt giá trị lớn nhất

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực