Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Đốt m gam hỗn hợp kim loại gồm Na, K, Ba trong khí oxi sau một thời gian thu được hỗn hợp X chứa các oxit và kim loại có khối lượng (m+1,6)gam. Hòa tan hết X trong 300 ml dung dịch H2SO4 1 M thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 5,6 lít khí (đktc). Nhỏ từ từ 30  ml dung dịch AlCl3 1M vào dung dịch Y thu được a gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. a là bao nhiêu ??

#Hỏi đáp Hóa Học

Cho 12 gam hỗ hợp bột kim loại X gồm Mg và Fe tác dụng hết với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 2M và H2SO4 1,5M thấy thoát ra 8,4 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng Mg có trong hỗn hợp X là ?

#Hỏi đáp Hóa Học

Ai giúp em câu này với

thép không gỉ có thành phần khối lượng 74% Fe, 18% Cr, 8% Ni. khối lượng quặng pirit chứa 60% fes2 dùng sản xuất gang để từ đó điều chế 1,12 tấn thép không gỉ trên là bao nhiêu (biết hiệu suất cả quá trình là 80%, các kim loại cần thiết khác có sẵn)

A. 1.332 tấn

B. 1.776 tấn

C. 3.7 tấn

D. 2.368 tấn

#Hỏi đáp Hóa Học

Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi

a)Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra

Help me........cần gấp...........☹☹☹   -_-

#Hỏi đáp Hóa Học

hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 46 đv C.Đốt cháy hoàn toàn 2,3g A thu được 2,24lit CO2(đktc) .Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ

Can gấp ạ.....Help me☹  :((

#Hỏi đáp Hóa Học

đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol no X cần 15,68 lít khí o2 ở đktc. sau phản ứng thu đc 26,4 gam co2 và 14,4 gam nước. mặt khác cho 23 gam na vào 2m gam ancol trên thấy thoát ra a mol khí h2. tính gtri của a

#Hỏi đáp Hóa Học

cho V lít khí CO (đktc) đi qua m gam hỗn hợp X gồm các oxit của Fe, nung nóng, thu được (m-4,8) gam hỗn hợp Y và V lít CO2 (đktc). vhjo hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z . cô cạn Z thu được 96.8 gam chất rắn khan. m có giá trị là

ĐA: 29.6g

mọi người giúp em với ạ

#Hỏi đáp Hóa Học

trieu dinh hue da ki nhung hiep uoc nao  voi thuc dan  phap ?thoi gian ki ? noi dung?

 

#Hỏi đáp Lịch Sử

Giúp mk câu 263 và 264 với

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực