Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

giúp mình câu 1 2 3 với 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho tam giác nhọn ABC, AH là đường cao. D, E lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC. DE giao AB, AC lần lượt tại M và N
a. 
b. CM: AH là phân giác của góc MHN
c. góc DAE = 2 x góc MHB
d. AH, CM, BN đồng quyKhông có mô tả ảnh.

#Hỏi đáp Mathematics

Đem oxi hóa hoàn toàn hh A gồm Al Zn Mg bằng khí oxi dư thu được 4,46 g hh B chỉ gồm oxit. hòa tan hết B trong dd hcl vừa đủ thu được D. Cô cạn dd D thu được m g muối khan.Xác định m

#Hỏi đáp Chemistry
em có bài hình nghĩ mãi mà k ra hướng làm, anh chị xem hộ e được k ạ :( cho hình thang cân ABCD có đáy lớn là CD, đáy nhỏ là AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường chéo BD ở E. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt đường chéo AC ở F a) Chứng minh tứ giác DEFC là hình thang cân b) Tính độ dài đoạn EF biết AB=5cm, CD=10cm
#Hỏi đáp Mathematics
em có bài hình nghĩ mãi mà k ra hướng làm, anh chị xem hộ e được k ạ :( cho hình thang cân ABCD có đáy lớn là CD, đáy nhỏ là AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường chéo BD ở E. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt đường chéo AC ở F a) Chứng minh tứ giác DEFC là hình thang cân b) Tính độ dài đoạn EF biết AB=5cm, CD=10cm
#Hỏi đáp Mathematics

Giúp mình vs ạ

#Hỏi đáp Chemistry

Trong không gian oxy cho 5 điểm A (1;2;3) B(0;0;2) C(1;0;0) D(0;-1;0) E(2015;2016;2017). Hỏi từ 5 điểm này tạo thành bao nhiêu mặt phẳng

#Hỏi đáp Mathematics

Chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào

#Hỏi đáp Other

 giúp mk vs ạ 

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực