Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

9,75 khi chỉ mới lớp 8

#Bình luận đề thi Foreign Language

Thi 2 môn xác suất đậu môn thứ nhất là 0.6. Nếu môn thứ nhất đậu thì khả năng sinh viên đó đậu môn thứ 2 là 0.8. Nếu môn thứ nhất không đậu thì khả năng sinh viên đó đậu môn thứ 2 chỉ là 0.7. Tính sinh viên đó đậu môn thứ nhất. Biết rằng sinh viên đó chỉ đậu 1 môn

Câu b. Sinh viên đó đậu cả 2 môn. Biết rằng sinh viên đó có thi đậu

#Hỏi đáp Mathematics

Martha Graham, ......, has run her own dance company for half a century.

A. Is the great modern choreographer

B. One of the great modern choreographers

C. That the great modern choreographers

D. The modern choreographers were great

#Hỏi đáp Foreign Language

He has been studying English for many years. He should have realized sooner that his grammar was incorrect. 

A. He has been studying E for many years to have soon realized that his grammar was incorrect 

B. He has been studying E for many years that he should have realized sooner that his grammar was incorrect 

C. No sooner has he been studying E for many years than he should have realized that his grammar was incorrect 

D. Though he has been studying E for many years , he did not realize sooner that his grammar was incorrect 

#Hỏi đáp Foreign Language

Although he was very tired, he agreed to help me with my homework. 

A. Tired as he was, he agreed to help me with my homework 

B. Despite being very tired, but he agreed to help me with my homework 

C. Tired though he was, but he agreed to help me with my homework 

D. As tired as was he, he agreed to help me with my homework 

#Hỏi đáp Foreign Language

Cho em hỏi câu 4 ý 3 ạ 

#Hỏi đáp Mathematics

Cho e hỏi sự khác nhau giữa toil, drudgery, grind và labour là gì ạ

#Hỏi đáp Foreign Language

Mọi người ơi cho mk hỏi. Lục bội hoá Aaa thì được kiểu gen ntn thế?? 

#Hỏi đáp Biology

sao không học được đào tạo stem ạ

#Hỏi đáp Other

cho đường tròn tâm o đường kính AB, M là điểm đối xứng của O qua A. Qua M kẻ cát tuyến d không đi qua O và cắt đường tròn đã cho tại 2 điểm C và D phân biệt . Gọi P là giao điểm của các đường thẳng AD và BC, Q là giao điểm của AC và BD.

a, cmr PD vuông góc AB

b, gọi K là giáo điểm các đường thẳng AB và PQ. CMR CKOD nội tiếp

c, cmr khi cát tuyến d thay đổi thì điểm K luôn cố định 

 

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực