Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho hàm số y=-x^{3} +3x+2. Gọi A là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số và d là đường thẳng đi qua điểm M(0;2) có hệ số góc k. Tìm k để khoảng cách từ A đến d =1

#Hỏi đáp Toán Học

giải phương trình vô tỉ sau 

căn[1+căn(1-x^2)]=x(1+căn(2.(1-x^2))

#Hỏi đáp Toán Học

Giúp em câu này với ạ em hơi loạn dữ liệu đề bài

Hỗn hợp y gồm 0,3 mol C2H4 và 0,4 mol H2 Cho hỗn hợp X nung nóng đợi một thời gian thu được hỗn hợp Z. Sục Z vào dung dịch Br2 lấy dư hỗn hợp khí bay ra khỏi dung dịch gọi là T. Đốt cháy hoàn toàn thì thu được 8,8 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Khối lượng bình dung dịch Br2 tăng lên là

#Hỏi đáp Hóa Học

\sin x+\sqrt{2}\times\left ( sinx+cosx)\timessin3x=cos3x

#Hỏi đáp Toán Học

XIN MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI

Khi cho m gam A hỗn hợp MgCO3, Mg,FeCO3, CuCO3, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu dược 4,8g hỗn hợp khí B chiếm thể tích 6,72 lít (đktc). Nếu cô cạn dung dịch sau phán ứng thu được 40,9 gam muối  khan. tìm m?

#Hỏi đáp Hóa Học

Ai giải giúp với , đang cần gấp !!!!

 

Cho 6.5gam Zn vào 120 ml DD chứa đồng thời HNO3 1 M và H2SO4 0.5M thu được Khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch chứa a gam muối . Giá trị của a là ?

#Hỏi đáp Hóa Học

trường từ vựng có trong bài thơ bánh trôi nước và tác dụng của từng trường từ vựng

 

#Hỏi đáp Văn Học

Hàm số $f(x)= 2\cos^{2} x + x$, với $0\leq x \leq \frac{\pi}{2}$ đạt GTLN tại x bằng:

A. $\frac{\pi}{12}$

B. $\frac{5\pi}{12}$

C. $\frac{5\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{6}$

#Hỏi đáp Toán Học

i left my last job because i didnt really agree with my manager's approach.

=>.....................................

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cho hình thoi ABCD, trung trực của AB cắt BD và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh: \frac{1}{BE^{2}}+\frac{1}{BF^{2}} = \frac{4}{AB^{2}}.

Giúp em với

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực