Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Điện phân 200ml dung dịch cu(no3)2 0.2M và AgNo3 0.1 m với điện cực anot bằng cu.  Sau một thời gian khối lượng anot giảm 1.28g.

a. Tính khối lượng kim loại thoát ra trên catot

bTính Thời gian điện phâb

#Hỏi đáp Chemistry

so's nghia la gi

#Hỏi đáp Foreign Language
tìm giá trị NN và LN của hàm số 1/ -5/2Sin2x-1 2/3Sin^2(x)-2Sinx=7 3/Sin^3(x)+4Sinx-12
#Hỏi đáp Mathematics
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology
Ở một loài thực vật, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả xanh. Cho cây quả đỏ dị hợp giao phấn với nhau thi được F1 a) lấy ngẫu nhiên 1 cây quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu? b) lấy ngẫu nhiên 3 cây quả đỏ ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thuần chủng là bao nhiêu Giải chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
#Hỏi đáp Biology

giải bpt căn(x^-3x+2) +căn(x^2-4x+3)  >= 2căn(x^2-5x+4)

#Hỏi đáp Mathematics

Đun nóng 5,3 (g) hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B (MA<MB)  với H2SO4 đặc ở 170 độ C, thu được 3,86 (g) hỗn hợp Y gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp và 2 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn 3,86(g) Y thu được 0,25 mol CO2 và 0,27 mol H2O.

Mặt khác, đem 5,3 (g) X trên đun với H2SO4 đặc ở 140 độ C tạo thành 2,78 (g) hỗn hợp hơi Z gồm 3 ete có tỉ khối so với H2 = 139/ 3, Hiệu suất phản ứng tạo thành ete của A,B là ?

#Hỏi đáp Chemistry

Cho tứ giác abcd. Biết 2 đường thẳng ad và bc cắt nhau tại e. Hai đường thẳng an và CD cắt nhau tại f. Các tia phân giác của góc e và góc f cắt nhau tại i. Tính góc eif theo góc a và c của tứ giác abcd

#Hỏi đáp Mathematics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực