Luyện thi THPTQG 2017

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho 1,26g hh 2 KL Al va Mg với tỷ lệ  n Al : n Mg = 2:3 tác dung vừa đủ với dung dich H2SO4 đặc, đun thu duoc 0,036 lít khi khong mau( dktc). Xác định sản phẩm khí 

em xin cam on a

#Hỏi đáp Hóa Học

Sao khong an vao dap an duoc

 

#Bình luận đề thi Sinh học

cho A( 2,2,0)  ; B( 2;0;-2)

      (P) : x+ 2y-z-1 = 0

 tìm M thuộc (P)  sao cho : MA=MB và  góc AMB có số đo lớn nhất

giúp em với ạ.....

                                               

#Hỏi đáp Toán Học

Ở một qt ngẫu phối, xét 2 gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X, gen thứ 2 có 5 alen nằm trên NST thường. Không xảy ra đột biến. Số loại KG tối đa về cả 2 gen có thể tạo ra trong qt?

Giúp mình với!

#Hỏi đáp Sinh học

mn ơi cho em hỏi câu này giải sao ạ

rarabol có chiều cao so với mặt đất là 2.25m.chiêu rọng tiếp giáp đất là3m

diện tích là bao nhiêu và các tính ạ? e cám ơn

 

#Hỏi đáp Toán Học

dot chay hoan toan 2 anken thu duoc 11,2 lit khi co2. tinh the tich 02 da tham gia phan ung chay

#Hỏi đáp Hóa Học

Có 2 tia sáng song song với nhau truyền trong nước .tia 1 gặp mặt thoáng của nước tia 2 gặp 1 bản thủy tinh có 2 mặt song song với nhau và đặt sát mặt nước hỏi nếu tia 1 bị phản xạ toàn phần thì tia 2 có ló ra ngoài thủy tinh được ko

#Hỏi đáp Vật lý

y= x(x +m - $\sqrt{x^{2}+x}$)

hàm số có tiệm cận ngang khi m có giá trị là: a)1  b)0    c) -0.5   d)0.5

giúp em cách giải với ạ...

#Hỏi đáp Toán Học

viết pt mặt phẳng qua M(1,2,3) và cắt Ox,Oy,Oz tại A,B,C không trùng O sao cho 1/OA^2+1/OB^2+1/OC^2 nhỏ nhất

#Hỏi đáp Toán Học

hòa tan 5,92 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 vào dung dịch HCl. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch X và còn lại 2,96 gam hỗn hợp chất rắn không tan. Cho dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. giá trị của m là

#Hỏi đáp Hóa Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực