Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

a) Cho a và b thỏa mãn: a + b = 1. Tính giá trị của biểu thức B

b)   Cho các số x, y, z, thỏa mãn x + y + z = 3 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=\frac{1}{x^{2}+x}+\frac{1}{y^{2}+y}+\frac{1}{z^{2}+z}

#Hỏi đáp Toán Học

ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời.

1. hoàn cảnh ra đời

2. quá trình thành lập

cần gấp mong mn giúp mink nha

#Hỏi đáp Lịch Sử

một cặp gen Bb tồn tại trên một nst tương đồng gen B có chiều dài 5100 ăngtorong có A=15%,gen b có chiều dài 4080 A có số lượng 4 loại nu bằng nhau

a. tính số lượng ừng loại nu của mỗi gen.

b. Tính dố lượng nu mỗi loại ở các kì nguyên phân?

c. 1 tế bào chứa cặp gennois trên nguyên phân 3 đọt lieentieeps, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp mỗi lạo nu là bao nhiêu?

#Hỏi đáp Sinh học

lên men 360 gam glucozo với hiệu suất phản ứng 80% thu được V ml C2H5OH 46 độ (khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml). giá trị của V là

#Hỏi đáp Hóa Học

Hòa tan 2,08 gam hỗn hợp bột gồm FeS FeS2 S bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,688 lít SO2( sp khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong kk đến kl ko đổi thì khối lượng chất rắn thu đc là

A. 1,6 g       B. 3,2 g            C. 0,4 g          D. 0,8 g

#Hỏi đáp Hóa Học

Câu 5 giải chi tiết làm s ạ???

#Hỏi đáp Sinh học

Giúp em với ạ, em cảm ơn ạ!

Câu 27: Có ba dòng hoa màu trắng thuần chủng cùng loài (I, II, III), người ta thực hiện các phép lai và thu được kết quả theo bảng sau:

Phép lai

 Kiểu hình đem lai

 Kiểu hình đời con

1

 Trắng I x trắng II

 Tất cả trắng

2

Trắng I x trắng III

 Tất cả vàng (F1)

3

 Trắng II x trắng III

 Tất cả trắng

4

Vàng F1 x Trắng II

7/8 trắng : 1/8 vàng

5

Vàng F1 x Trắng III

½  trắng : ½ vàng

6

Vàng F1 x trắng I

¾ trắng : ¼ vàng

Biện luận và xác định kiểu gen các cơ thể và quy luật di truyền chi phối

#Hỏi đáp Sinh học

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;3;4), B(1;2;-3), C(6;-1;1) và mặt phẳng ( \alpha ): x + 2y +2z - 1 = 0. Tính diện tích hình chiếu của tam giác ABC trên mặt phẳng ( \alpha ). 

Đáp số ra là 85/6 ạ. Mong mọi người làm giúp em ạ. 

#Hỏi đáp Toán Học

Cho phép lai AaBbDd * AaBbdd , giả sử ở cả bố và mẹ g ở một số tế bào cặp Aa không phân ly trong giảm phân 2 , giảm phân 1 bình thường , tính số loại kiểu gen bình thường và đột biến

 

#Hỏi đáp Sinh học

Truong Loan services has conditionally approved your loan applicaion, thought we are still waitting for ..... of forms mentioned in this letter.

A. receiving

B. to receive 

C.receipt

D. recipient

Cho mình hỏi câu trên chon đáp án nào ạ? thanks^^

 

#Hỏi đáp Ngoại Ngữ

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực