Luyện thi THPTQG 2018

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

từ các số 1,2,3 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đồng thời thỏa mãn điều kiên: 6 số của mỗi số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng của 3 số sau một đơn vị.........M.n giải giúp em ms . em cám ơn nhìu

#Hỏi đáp Toán Học

có 2,24l hỗn hợp 2 anken được chia làm 2 phần bằng nhau.p1 đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch chứa 0.1 mol ca(oh)2 thu được 7.5g kết tủa .phần 2 cho tác dụng hoàn toàn với nước có xúc tác được hỗn hợp 2 ancol .đun nóng hỗn hợp 2 ancol với h2so4 đặc ở 140 đọ một thời gian thu được 1,63 g hỗn hợp 3 ete .hóa hơi lượng ete thu được thể tích bằng thể tích của 0.836g co2

a, xác định 2 anken

b,tính hiệu suất tạo ete của mỗi ancol

#Hỏi đáp Hóa Học

 GIÚP EM GIẢI BÀI TOÁN NÀY VỚI Ạ!

#Hỏi đáp Toán Học

Bài tập chương liên kết hóa học

#Hỏi đáp Hóa Học

Bài tập chương liên kết hóa học

#Hỏi đáp Hóa Học

Bài tập chương liên kết hóa học

#Hỏi đáp Hóa Học

Bài tập chương liên kết hóa học

#Hỏi đáp Hóa Học
E1=12V, r1=1. AB là thanh đồng chất tiết diện đều có độ dài AB =11,5cm và có điện trở tổng cộng Rab=23. Khi dịch chuyển con chạy C người ta tìm được một vị trí của C sao cho điện kế G chỉ số 0. Khi đó AC=1,5cm.tìm suất điện động E2?
#Hỏi đáp Vật lý

Từ X= 0,1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau và ớn hơn 300000

#Hỏi đáp Toán Học

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực