Cấp1

hon hop X co ti khoi voi H2 la 21,2 gom propan, propen va propin . khi dot chay hoan toan 0,1  x mol  X . tong khoi luong cua CO2 va H2O thu dc la bao nhieu ?
A. 20,04g   
B. 18,96
C 16,8
D 18,6
mong moi nguoi giup em som va lam 1 cach de hieu nhat. thanks

cấp1
Cố vấn học tập
propan, propen, propin ct chung là C3Hx
M=42.4 => mC3Hx=4.24g
nC=3x0.1=0.3mol => mC=3.6g
=> mH=4.24-3.6=0.64g => nH=0.64 mol
=> đ.án B
cấp1
sao chi gioi zax . em ko nghj ra lun . cam on chi nhju

cấp1
Cố vấn học tập
Cảm ơn các bạn!
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni