Luyện thi THPTQG

tại sao cá thể k đc xem là dơn vị tiến hóa cơ sở?
2 câu trả lời

Bạn có thể tham khảo:

* Không thể gọi cá thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì phần lớn các cá thể sinh sản theo lối giao phối( không sinh con một mình mà phải có đực, có cái) và sự biến dổi đi truyền ở cá thể không được nhân lên do đó không đóng góp cho quá trình tiến hóa.

* Không thể gọi loài là đơn vị cơ sở tiến hóa vì loài gòm các cá thể có thành phần kiểu gen phức tạp. Loài có hệ thống di truyền kín dó đó khả năng cải biến thành phần kiểu gen bị hạn chế

* Gọi quần thể giao phối là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:
- mỗi quần thể có lịch sử phát sinh và phát triển.
- Quần thể có tính đa hình nên tiềm năng thích nghi cao
- Sự cách li sinh sản giữa các quần thể của loài là tương đối.
- Các cá thể/quần thể có quan hệ sinh sản với nhau.
Nguồn: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=22920

vì mỗi cá thể chỉ tồn tại trong 1 khoảng time nhất đinh và chiếm cứ 1 không gian nhỏ và vừa,thêm vào đó cá thể chỉ có 1 gen quy định nên không xuất hiện biến dị tổ hợp
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni