Luyện thi THPTQG

phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của đảng?
2 câu trả lời
tôi chia câu tl làm 3 phần,bạn theo đó mà phân tích ra rõ ràng nhé:
1.Sơ lược đôi nét về cuộc kháng chiên chống thực dân Pháp.
2.Tính chính nghĩa:nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược góp phần vào thắng lợi chung của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới,vì hòa bình,vì sự tiến bộ của nhân loại,được nhân dân các nước trên thế giới ủng hộ.
3.Tính nhân dân:mọi tầng lớp nhân dân đều tham gia chiến đấu hình thành thế trận toàn dân,đúng với quan điểm '' chiếng tranh nhân dân'' mà Bác Hồ nêu ra,bên cạnh đó còn có chính sách đoàn kết đại dân tộc của ĐCSĐD.
Chúc bạn học tốt,để đảm bảo tính khách quan bạn có thể tham khảo vài ý kiến của anh chị zuni và các bạn khác.

Chị đồng ý với ý kiến của Thằng Cười nhé. Câu trả lời tốt! Chị chỉ xin bổ sung 1 ý nho nhỏ theo khung dàn ý của Thằng Cười thôi.
Phần 1: Giới thiệu sơ lược
Phần 2: Tính chính nghĩa:
- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là để bảo vệ độc lập, dân tộc, chủ quyền của đất nước ta.
- Cuộc kháng chiến cũng nhằm góp phần vào thắng lợi chung... ( ý của Thằng Cười)
Phần 3; tính nhân dân
- Lực lượng cách mạng là các giai cấp, tầng lớp nhân dân ( Ví dụ)
- Ý của Thằng Cười
Chúc các em thi tốt! Cảm ơn câu trả lời của Thằng Cười nhiều nhiều ^^

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni