Luyện thi THPTQG

em có 1 thắc mắc: tại sao chỉ thị '' Toàn dân kháng chiến'' của Btv trong sgk ghi ban hành ngày 12/12/1946,còn các tài liệu trên mạng đều ghi ngày 22/12/1946, liệu sgk có ghi sai ? Nếu là ngày 12/12 thì lúc đó Pháp chưa gửi tối hậu thư ( 18/12),như vậy hơi thiếu căn cứ để ra chỉ thị nhỉ?
1 câu trả lời
ax... ! hỏi 1 câu thiệt tình ! không phải đợi tới gửi tối hậu thư ngày 18/12/1946 đâu, trước đó hành động của Pháp là đánh úp trụ sở Ủy Ban nhân dân Nam Bộ ( đêm 22 rạng sáng 23-9-1945 ),mặc dù đã kí với ta Hiệp định sơ bộ ngày (6-3), Bản tạp ước ngày (14-9) nhưng ý đồ của Pháp muốn chiếm nước ta 1 lần nữa,...sau đó chúng tiến ra Nam Trung Bộ, tiếp đó Pháp tiến công ta ở Lạng Sơn, Hải Phòng,.. rồi chúng tiến vào Hà Nội, trước tình hình nguy cấp ''hành động nói tiếp hành động''cho nên Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị (12-12-1946) '' toàn dân kháng chiến ''.... . Như vậy, ý đồ của Pháp đã được Đảng ta đã đoán trước ( cuôc k/c lâu dài mà k thể tránh khỏi ), không ngoài đụ tính '' ngày 18-12-1946, Phap gửi.........
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni