Luyện thi THPTQG

Hàm số y = e^{x} + e^{-x} có bao nhiêu cực trị? A.0 B.1 C.2 D.3
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni