Luyện thi THPTQG

Câu 1: Giá trị của m để đồ thị hai hàm số y = (m-1) x+ m, y =1–5x đối xứng với nhau qua trục hoành

A. m = 6. B. m=-1. C. m = -4. D. Không có m.

Câu 2: Giá trị của m để đô thị hai hàm số y = (6m - 1) x +m, y =1-5x đối xứng với nhau qua trục tung là

A. m=6. B.m=1. C. m = -4. D. Không có m.

Câu 3. Giá trị của m để đồ thị hai hàm số y = (m -1)x + m+3, y =1-5x đối xứng với nhau qua gốc tọa độ là

A. m=6. B. m=-1. C. m = -4. D. Không có m.

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni