Luyện thi THPTQG

1.Put my name on the cheque

=>Make.......

2.The first thing I want to do is to thank you all for inviting me today

=> I want to......

3.Could you tell me a good place for a quiet holiday?

=>Could you

4.Give me a direct answer 

=> Don't beat..... 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni