Luyện thi THPTQG

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương nhỏ hơn 2020. Lấy bất kì một số thuộc tập S. Tính xác suất để số lấy được không chia hết cho cả 3 và 5. Giải gấp giúp mình với ạ

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni