Luyện thi THPTQG

Cho trước hai số nguyên dương A và B. Hãy tính tổng của chúng.

-Dữ liệu: file văn bản sum.inp chứa hai số nguyên dương A và B, mỗi số nằm trên 01 dong2(A,B<=10^250).

-Dữ liệu ra: file văn bản sum.out chứa kết quả là giá trị tổng cần tìm. 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni