Luyện thi THPTQG

sin^2α/(sinα-cosα) - ( sinα+cosα)/(tan^2-1) = sinα+cosα

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni