Luyện thi THPTQG

đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon X ,Y (MX - MY = 14) thu đc 5m(g) CO2 và 3m(g) H20 

Xác định công thức cấu tạo và tính phần trăm về thể tích mỗi khí

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni