Luyện thi THPTQG

Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng ke iang với ánh sáng đơn sắc có bước sóng ...Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng và vân tối cạnh nhau 1m. Trong khoảng 2 điểm M và N trên màn và ở 2 bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt 6mm, 7mm có bao nhiêu vân sáng?

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni