Luyện thi THPTQG

Theo bạn bản chất nhà nước Việt Nam hiện nay còn mang bản chất giai cấp công nhân không? Tại sao

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni