Luyện thi THPTQG

Một hình chữ nhật có hai lần chiều rộng kém chiều dài 8m, nhưng chiều dài lại kém ba lần chiều rộng là 64m. Tính diện tích hình chữ nhật đó với đơn vị là mét vuông ?
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni