Luyện thi THPTQG

Đốt cháy hoàng toàn 1 hiđrocacbon A thu được số mol H2O bằng 1,5 lần số mol CO2 vậy A là?
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni