Luyện thi THPTQG

Dạ cho e hỏi câu này với ạ. e cảm ơn ạ Điện phân 250ml dung dịch Cu(NO3)2 sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 4 gam. Nhúng thanh sắt vào dung dịch sau điện phân đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh sắt ra, làm khô, sấy nhẹ thấy khối lượng thanh sắt không thay đổi so với ban đầu (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 ). Nồng độ của Cu(NO3)2 là: A. 1,25M B. 2,875M C. 2,25M D. 1,75M
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni