Luyện thi THPTQG

Cho một vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng AB=6m có chiều cao a=3,6m với vận tốc ban đầu bằng không thì đến B có vận tốc là 8m/s. Lấy g=10m/s2. a. áp dụng định lý động năng tính công của lực ma sát, độ lớn lực ma sát,hệ số ma sát trượt µ
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni